Varer Ved levering af varer til andre EU-lande, som er omfattet af § 34, stk. 1, nr. 1-4, og hvor der skal betales erhvervelsesmoms i et andet EU-land, skal der udstedes en almindelig faktura - se N.2.3 - som også skal forsynes med modtagerens momsregistreringsnummer, forudsat at køberen har et sådant registreringsnummer.

Herudover skal fakturaen forsynes med påtegning om at leverancen er momsfritaget, idet køberen skal beregne erhvervelsesmoms. Påtegningen kan ske på én af følgende måder:

  • Henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven, f.eks. momsfritaget efter momslovens § 34, stk. 1.
  • Henvisning til den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet,  eksempelvis art. 138, (tidl. 6. momsdirektiv,  art. 28c pkt. A).
  • Eller anden tydelig relevant påtegning, f.eks. "momsfritaget", "free of VAT", "0-sats" eller "zero-rated".

Ydelser Ved levering af ydelser, hvor der er omvendt betalingspligt i et andet EU-land, skal der udstedes en almindelig faktura - se N.2.3 - som også skal forsynes med køberens momsregistreringsnummer, såfremt køber er momsregistreret.

Herudover skal fakturaen forsynes med påtegning om, at leverancen er omfattet af omvendt betalingspligt. Påtegningen kan ske på én af følgende måder:

  • Henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven.
  • Henvisning til den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet eller 6. momsdirektiv.
  • Eller anden tydelig relevant påtegning, f.eks. "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge".

Registreringsnummer momsbek. § 74Af bekendtgørelsens § 74 fremgår det, at virksomheder ved EU-handel skal anvende den alfanumeriske kode (DK) efterfulgt af virksomhedens momsregistreringsnummer (CVR-/SE-nummer).

Ved angivelse af momsregistreringsnummer på virksomheder i andre EU-lande skal den alfanumeriske landekode ligeledes anføres.

For virksomheder, der er fællesregistreret efter lovens § 47, stk. 4, skal det fælles momsregistreringsnummer samt navn og adresse, hvorunder virksomheden er registreret, anvendes.

For virksomheder, der er delregistreret efter lovens § 47, stk. 3, 2. pkt, er det den delregistrede virksomheds momsregistreringsnummer, navn og adresse, der skal anvendes.