Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12.4 Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer.