Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.6 Faktura- og regnskabskrav ML § 70, stk. 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.6.2 Særlige fakturakrav.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.18.6.3 Særlige regnskabskrav.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter