Hvis du allerede er tilmeldt One stop moms-ordningen i Danmark, skal du forholde dig til, hvordan du indberetter og betaler One stop moms i Danmark.

Fordelen ved One stop moms-ordningen er, at du ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, men kan gøre det samlet til din virksomheds sædvanlige skattevæsen (Skattestyrelsen i Danmark).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter