Dato for offentliggørelse
03 Dec 2009 11:32
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast for danske pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Endvidere er muligheden for udbetaling af uudnyttet negativ PAL-skat ultimo indkomståret 2009 for visse institutioner, jf. § 38 i lov nr. 1535 af 19. december 2007, indarbejdet.

 

ISBN-nummer
978-87-7059-742-5