Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10 om pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.