Den ansatte grundværdi er udgangspunktet for beregningen af ejendomsskatten. Den lov, der i daglig tale kaldes Ejendomsskatteloven, hedder mere korrekt Lov om kommunal ejendomsskat. Den hører under Indenrigsministeriets lovområde og administreres af kommunerne. Det betyder, at SKAT foretager vurderingerne med hjemmel i Vurderingsloven, mens kommunerne foretager beregning og opkrævning af ejendomsskat, herunder fastsættelse af grundskatteloftet, med hjemmel i Ejendomsskatteloven .