10 Endelig udførsel
  Uden forudgående procedure
10 00 000 Udførsel af landbrugsprodukter, der ikke er restitutionsberettigede, hvortil der kræves eksportlicens  eksportart 700
10 00 998 Måneds- og Periodeopgørelse
10 00 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 00 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 00 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser  Måneds- og Periodeopgørelse
10 00 F51 Udførsler til militært brug
10 00 F61 Proviantering
10 00 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
10 00 F63 Henførsel under proviantoplag (artikel 40-43 i forordning (EØF) nr. 800/1999   Eksportart 207 (Gl 73xxx. Oplæggelse af varer i procianteringsvirksomhed)
  Efter henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinansiering af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand.
10 76 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag 1)
10 76 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 76 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 76 E61 Udførsel af landbrugsvarer, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes F54om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 76 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser.
10 76 F51 Udførsler til militært brug
10 76 F61 Proviantering
10 76 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
  Efter henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinansiering af forarvejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning.
10 77 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
10 77 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer udenfor bilag I)
10 77 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
10 77 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
10 77 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
10 77 F51 Udførsler til militært brug
10 77 F61 Proviantering
10 77 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
11 Udførsel af forædlingsprodukter fremstillet af ækvivalente varer som led i procedure for aktiv forædling (suspensionsordningen), inden de indførte varer indføres under proceduren
  Efter henførsel under proceduren for aktiv forædling (suspensionsordningen)
11 51 000 Udførsel af landbrugsprodukter, der ikke er restitutionsberettigede, hvortil der kræves eksportlicens
11 51 A51 Forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
11 51 A52 Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling (suspensionsordningen) (kun moms)
11 51 A53 Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
11 51 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
11 51 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E 63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
11 51 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
11 51 F61 Proviantering
11 51 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
11 51 F64 Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
21 Midlertidig udførsel - passiv forædling
21 00 100 Af varer uden forudgående procedure - Til reparation
21 00 200 Af varer uden forudgående procedure - Til forarbejdning
21 00 B53 Af varer uden forudgående procedure - I forbindelse med aftaler med tredjelande, eventuelt kombineret med merværdiafgift
21 00 B54 Af varer uden forudgående procedure - Kun momspassiv forædling
21 41 200 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Forarbejdning
21 41 B51 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Til reparation
21 41 B52 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Til ombytning
21 51 200 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Forarbejdning
21 51 B51 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Til reparation
21 51 B52 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Til ombytning
22 Anden midlertidig udførsel
22 00 100 Af varer uden forudgående procedure - Til reparation
22 00 200 Af varer uden forudgående procedure - Til forarbejdning
22 00 500 Af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på fastlandssoklen
22 00 B53 Af varer uden forudgående procedure - Til passiv forædling i forbindelse med aftaler med tredjelande, evt kombineret med moms
22 00 B54 Af varer uden forudgående procedure - Tun momspassiv forædling
22 41 200 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Forarbejdning
22 41 B51 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Til reparation
22 41 B52  Af varer, der har været indført til aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen) - Til ombytning
22 51 200 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Torarbejdning
22 51 B51 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Til reparation
22 51 B52 Af varer, der har været indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Til ombytning
   
23 Midlertidig udførsel med henblik på returnering i uforandret stand
23 00 000 Af varer uden forudgående procedure - Ingen særlig fællesskabsprocedure
23 00 101 Af varer uden forudgående procedure - "Særlige varebevægelser"
23 00 500 Af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på fastlandssoklen
23 00 550 Af varer uden forudgående procedure - Til anvendelse på andre EU-landes fastlandssokkel
23 00 F51 Af varer uden forudgående procedure - Til militær anvendelse
23 51 000 Af varer indført til aktiv forædling (suspensionsordningen) - Ingen særlig fællesskabsprocedure
31 Genudførsel
  Efter samtidig overgang til frit forbrug og fri omsætning af varer under proceduren for aktiv forædling (tilbagebetalingsordningen)
31 41 200 Aktiv forarbejdning
31 41 700 Udførsel til specielle EU områder
  Efter henførsel under proceduren for aktiv forædling (suspensionsordningen)
31 51 000 Udførsel af landbrugsprodukter, der ikke er restitutionsberettigede, hvortil der kræves eksportlicens
31 51 A51 Forædlingsprodukter fremstillet af mælk og mælkeprodukter
31 51 A52 Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling (suspensionsordningen) (kun moms)
31 51 A53 Forædlingsprodukter henført under en procedure for aktiv forædling med henblik på militær anvendelse i udlandet
31 51 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 51 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 51 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 51 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der  kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
31 51 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
31 51 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
31 51 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
31 51 F61 Proviantering
31 51 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
31 51 F64 Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
   
  Efter henførsel under toldoplagsproceduren
31 71 000 Udførsel af landbrugsprodukter, der ikke er restitutionsberettigede, hvortil der kræves eksportlicens
31 71 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 71 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 71 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
31 71 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
31 71 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
31 71 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
31 71 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
31 71 F51 Udførsler til militært brug
31 71 F61 Proviantering
31 71 F62 Proviantering med restitutionsberettigede varer
31 71 F64 Fraførsel fra proviantoplag af varer beregnet til proviantering
   
  76 Henførsel under toldoplagsproceduren eller i frizone med oplæggelse på eksportoplag med præfinanciering af restitution af produkter eller varer bestemt til udførsel i uforandret stand
  Uden forudgående procedure
76 00 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
76 00 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
76 00 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
76 00 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
76 00 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
76 00 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
76 00 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes o+D208m restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser
   
  77 Henførsel på toldoplag eller i frizone eller på frilager med præfinanciering af restitution af forarbejdede produkter eller varer, der skal udføres efter forarbejdning
  Uden forudgående procedure
77 00 E51 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer i bilag I)
77 00 E52 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
77 00 E53 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer i bilag I)
77 00 E61 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
77 00 E62 Udførsel af landbrugsprodukter, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksporlicens (varer uden for bilag I)
77 00 E63 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, hvortil der ikke kræves eksportlicens (varer uden for bilag I)
77 00 E71 Landbrugsprodukter, der udføres i små mængder, og i forbindelse med hvilke der anmodes om restitution, som ikke påvirker de minimale kontrolsatser