Hent beregningsarter, præferencekoder og dokumentkoder i Excel format

Hent beregningsarter, præferencekoder og dokumentkoder i CSV format

Ajourført

18.01.2019

     
Ber art
(47)
Præf kode
(36)
  Præf dok tekst
106 400 0005 A.TR.
106 400 0010 Dokumentation for status som unionsvarer i samhandlen med Andorra og San Marino
122 120 0009 Ingen præferencedokumentation
122 120 C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011
122 123 0009 Ingen præferencedokumentation
122 125 0009 Ingen præferencedokumentation
122 128 0009 Ingen præferencedokumentation
       
123 123 0009 Ingen præferencedokumentation
       
141 310 0001 EUR. 1
141 310 0002 EUR. 2
141 310 0003 Fakturaerklæring EUR 1
141 315 0001 EUR. 1
141 315 0002 EUR. 2
141 315 0003 Fakturaerklæring EUR 1
       
142 200 0004 GSP form A
142 200 0008 Fakturaerklæring GSP
142 200 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
142 200 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
142 200 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
142 200 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
142 240 0004 GSP form A
142 240 0008 Fakturaerklæring GSP
142 240 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
142 240 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
142 240 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
142 240 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
142 300 0001 EUR. 1
142 300 0002 EUR. 2
142 300 0003 Fakturaerklæring EUR 1
142 300 A022 Ægthedscertifikat "Basmati rice"
142 300 N862 Oprindelseserklæring
142 300 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
142 300 U045 Varecertifikat EUR-MED
142 300 U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or indudstrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan"
142 300 U088

Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)

142 300 U090 EUR. 1 certifikat som bevis for oprindelse i EU, jvf overenskomsten med Schweiz
142 300 U091 Fakturaerklæring som bevis for oprindelse i EU, jvf overenskomsten med Schweiz
142 300 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 300 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
142 300 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 300 Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
142 300 Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
142 300 Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
142 300 Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
142 300 Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
142 300 Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
142 300 Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien
142 318 0001 EUR. 1
142 318 0002 EUR. 2
142 318 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
142 318 U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
142 318 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 318 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 340 0001 EUR. 1
142 340 0002 EUR. 2
142 340 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
142 340 N862 Oprindelseserklæring
142 340 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
142 340 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 340 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
142 340 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 350 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 350 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

142 350 U112 Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
       
143 220 0004 GSP form A
143 220 0008 Fakturaerklæring GSP
143 220 U052 Formular A med påtegningen "Derogation-Regulation (EC) nr  439/2011"
143 220 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 220 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
143 220 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 220 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
143 223 0004 GSP form A
143 223 0008 Fakturaerklæring GSP
143 223 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 223 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
143 223 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 223 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
143 225 U052 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
143 225 U072 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/967"
143 225 U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 225 U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
143 225 U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
143 225 U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger  6 000 EUR inden deling
143 320 0002 EUR. 2
143 320 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
143 320 N862 Oprindelseserklæring
143 320 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
143 320 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
143 320 U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2011/122/EU" eller Dérogation-Décision no 2011/122/EU"
143 320 U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
143 320 U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
143 320 U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen ”Derogation-Regulation (EU) 2017/882”. 
143 320 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 320 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
143 320 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 320 U176 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017
143 323 0001 EUR. 1
143 323 0002 EUR. 2
143 323 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
143 323 N862 Oprindelseserklæring
143 323 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
143 323 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776 "
143 323 U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
143 323 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 323 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 325 0001 EUR. 1
143 325 0002 EUR. 2
143 325 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
143 325 N862 Oprindelseserklæring
143 325 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
143 325 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
143 325 U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2011/122/EU" eller Dérogation-Décision no 2011/122/EU"
143 325 U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
143 325 U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
143 325 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 325 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 325 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 350 U031 Varecertifikat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
143 350 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

143 350 U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.
143 350 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

       
144 300 0001 EUR. 1
144 300 0002 EUR. 2
144 300 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
       
145 240 0004 GSP form A
145 240 0008 Fakturaerklæring GSP
145 340 0002 EUR. 2
145 340 0003 Fakturaerklæring EUR 1
145 340 0001 EUR 1 
145 340 N862 Oprindelseserklæring
145 340 N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
145 340 U110

Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og 3.17, stk. 5, litra a), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

145 340 U111

Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a), og artikel 3.17, stk. 5, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

145 340 U112

Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b), i EPA-aftalen mellem EU og Japan.

146 223 0004 GSP form A
146 223 0008 Fakturaerklæring GSP
146 323 0001 EUR. 1
146 323 0002 EUR. 2
146 323 0003 Fakturaerklæring EUR. 1
146 323 N862 Oprindelseserklæring
146 323 U031 Varecertificat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2009/776"
       
147 420 0005 A.TR.