Hent præferencedokumentationskoder og tekster i excell format

Hent præferencedokumentationskoder og tekster i csv format 

Præf dok kod Tekst                           Ajourført 18.01.2019
0001 EUR 1
0002 EUR 2
0003 Fakturaerklæring EUR
0004 GSP form A
0005 ATR
0008 Fakturaerklæring GSP
0009 Ingen præferencedokumentation
0010 Dokumentation for status som unionsvare i samhandel med Andorra og San Marino
A022 Ægthedscertifikat "Basmati Rice"
C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011
N862 Oprindelseserklæring
N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument
U031 Varecertificat EUR 1. forsynet med påtegningen "Derogation-Decision no 2009/776"
U045 Varecertifikat EUR-MED
U052 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
U058 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision" 2011/122/EU" eller "Dérogation-Décision 2011/122/EU"
U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3-name of the Development Zone industial area and authortisation number granted by the competent authorities of Jordan"
U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring "Product originating in acoordance with Appendix 2A"
U072 Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/967"
U088

Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)

U090 EUR 1 certifikat som bevis for oprindelse i Det Europæiske Fællesskab inden for rammerne af overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz
U091 Fakturaerklæring som bevis for oprindelse i Det Europæiske Fællesskab inden for rammerne af overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz
U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen ”Derogation-Regulation (EU) 2017/882”. 
U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og 3.17, stk. 5, litra a) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og artikel 3.17, stk. 5, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U112 Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
U176 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017
Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien