Afgiftssatser
§ 2, stk. 1

Svovlafgift - opgjort efter svovlindholdet i svovlafgiftspligtige brændsler (svovlafgiftslovens § 2, stk. 1):

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

  

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Svovl i afgiftspligtige brændslerkr./kg

21,4

21,8

22,2

22,6

23,0

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 20,0 kr. pr. kg svovl

 1.1.2008 - 31.12.2008

 20,4 kr. pr. kg svovl

 1.1.2009 - 31.12.2009

20,8 kr. pr. kg svovl

 1.1.2010 - 31.12.2010

 21,0 kr. pr. kg svovl

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Som en overgangsbestemmelse har der efter lovens § 32 i perioden 1.1.1996 - 31.12.1999 kunnet foretages et fradrag - almindeligt bundfradrag - i den mængde, hvoraf der skulle betales afgift. Fradraget er blevet nedtrappet hvert år for helt at bortfalde den 1. januar 2000.

Særligt bundfradrag
§ 33
Som en overgangsbestemmelse kan der efter lovens § 33 ved forbrug af kul- og olieprodukter til visse energitunge processer foretages et fradrag - særligt bundfradrag - på visse nærmere betingelser, se G.11.4.8.

Afgiftssatser
§ 2, stk. 3 og 4

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

Afgiftssatser for træpiller, halm og affald:

   

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1.Træpiller med svovlholdigt bindemiddelkr./t

43,0

43,7

44,5

45,3

46,1

2.Halmkr./t

24,7

25,1

25,6

26,1

26,5

3.Affaldkr./t

9,7

9,8

10,0

10,2

10,4

 

Eget træaffald
§ 2, stk. 4
Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan i perioden 2011-2015 anvende nedenstående satser:

Svovlafgift - opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion:

  

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Forbrug af eget træaffald o.lign.øre/GJ nyttiggjort varme eller elproduktion

75

77

78

79

81

Tidligere afgiftssatserAfgiften af biobrændsler mv. har tidligere udgjort:

1.1.1996 - 30.06.2002

Træpiller

 

- med svovlholdigt bindemiddel

40 kr. pr. t

- uden svovlholdigt bindemiddel

10 kr. pr. t

Skovflis, træaffald og andet træ *)

11 kr. pr. t

Halm

20 kr. pr. t

Affald

9 kr. pr. t

*) Virksomheder, der udtager prøver af vandindholdet i brændslet, kan reducere afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i pct.

Vareart 

1.7.2002 -31.12.2007  

 2008

 2009

 2010 

Træpiller med svovlholdigt bindemiddelkr./t

 40  

 40,7 

41,5

42,2 

Halmkr./t

 23

 23,4 

23,8

24,3 

Affaldkr./t

 9 

 9,2 

9,3

9,5 

 

Afgiften af eget træaffald har tidligere udgjort:

 1.1.1996 - 31.12.2007

 70 øre pr. GJ

 1.1.2008 - 31.12.2008

  71,3 øre pr. GJ

 1.1.2009 - 31.12.2009

72,5 øre pr. GJ

 1.1.2010 - 31.12.2010

 74 øre pr. GJ

Almindeligt bundfradragSe G.11.2.1

§ 2, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som forbrugsvirksomhed efter svovlafgiftsloven, kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) i stedet for af svovlindhold i de forbrugte varer.

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2011-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016. Reguleringen af satserne sker på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde. Satserne vil til sin tid blive offentliggjort for hvert år.

Svovlafgift - opgjort efter udledt svovldioxid (svovlafgiftslovens § 2, stk. 2):

  

1. jan. - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Svovldioxid udledt til luftenkr./kg

10,7

10,9

11,1

11,3

11,5

 

Tidligere afgiftssatser:

 1.1.1996 - 31.12.2007

10,0 kr. pr. kg SO2

 1.1.2008 - 31.12.2008

10,2 kr. pr. kg SO2

 1.1.2009 - 31.12.2009

10,4 kr. pr. kg SO2

 1.1.2010 - 31.12.2010

10,5 kr. pr. kg SO2

Betingelserne for SO2-tilladelse fremgår af G.11.4.5.

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Se G.11.2.1

Særligt bundfradrag
§ 33
Se G.11.4.8