Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
20-09-21SKM2021.484.BREj grundlag for tilsidesættelse af skøn over grundværdi og omberegnede ejendomsværdier for 2001 og 2002DomEjendomsvurdering
20-09-21SKM2021.483.LSRGenoptagelse - Hjemmel - Manglende ansættelserAfgørelseEjendomsværdiskat
20-09-21SKM2021.482.LSRDelvist momsfradrag – Udgifter til produktion/opsætning af udstillingerAfgørelseFradrag
20-09-21SKM2021.481.LSRForhøjelse af momstilsvar - Fradrag for købsmoms af motorbrændstofAfgørelseFradrag
20-09-21SKM2021.480.LSRKlage over årsomvurdering pr. 1. oktober 2016 - KystnedbrydningAfgørelseEjendomsvurdering
20-09-21SKM2021.479.LSRAfvisning af anmodning om bindende svar - Spørgsmålet vedrører ikke den afgiftsmæssige/skattemæssige virkning for spørgerenAfgørelseMomsfritagelse og -godtgørelse
16-09-21SKM2021.478.SRMomsfritagelse - Almennyttig forening - amatørsportBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
16-09-21SKM2021.477.SKTSTStyresignal - genoptagelse – tonnageskat - nettofinansindtægter og -udgifter fra varedebitorer og varekreditorerStyresignalTonnageskat
16-09-21SKM2021.476.SRAktieløn - aktieindkomst - beskatningstidspunktBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
16-09-21SKM2021.475.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - DeleøkonomiplatformSKM-meddelelsePersonlig indkomst
10-09-21SKM2021.474.SRElafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - AfgiftsgodtgørelseBindende svarEnergi og kuldioxid
10-09-21SKM2021.473.SRLigningslovens § 8 N - aktiveret lønudgiftBindende svarFradrag og afskrivninger
10-09-21SKM2021.472.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2021SKM-meddelelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
09-09-21SKM2021.471.SRLæger - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtagerBindende svarSelskabsbeskatning
08-09-21SKM2021.470.LSRSpaltning – Forhøjelse af gaveafgiftAfgørelseArv og gaver
08-09-21SKM2021.469.LSRAnmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen - Manglende afskrivninger på udviklingsomkostningerAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
07-09-21 Udkast til styresignal - Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøderUdkast til styresignalUdlæg + Lønindeholdelse + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige
07-09-21SKM2021.468.SRSpildevandsforsyningsselskab - klimatilpasningsprojekt - afskrivninger og fradrag efter statsskattelovenBindende svarFradrag og afskrivninger
07-09-21SKM2021.467.LSRAfslag på ordinær genoptagelse samt afslag på ændring af afskrivningssatsenAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
07-09-21SKM2021.466.LSRAfslag på anmodning om omvalg af indkomstansættelsen vedrørende den skattemæssige behandling af forsøgs- og forskningsudgifter samt udbetaling af skattekredit.AfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
07-09-21SKM2021.465.SRTinglysningsafgift - Afgiftsnedsættelse - Omdannelse af ejendomBindende svarTinglysningsafgift
07-09-21 Toldtariffen 2021-4Juridisk vejledningTarifering
07-09-21SKM2021.464.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekontoenAfgørelseEftergivelse og gældssanering
07-09-21SKM2021.463.LSRAfslag på genoptagelse af den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2005AfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
06-09-21SKM2021.462.LSRFritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidragAfgørelseEftergivelse og gældssanering
06-09-21SKM2021.461.SRSkattemæssigt hjemsted - DBO - TysklandBindende svarPersonlig indkomst
06-09-21SKM2021.460.LSRBeregnet gaveafgiftAfgørelseArv og gaver
06-09-21SKM2021.459.LSRAfslag på godtgørelse af tinglysningsafgiftAfgørelseTinglysningsafgift
06-09-21SKM2021.458.SRFast driftssted, hjemmekontorBindende svarSelskabsbeskatning
06-09-21SKM2021.457.LSRSkattemæssigt virkningstidspunkt ved beregningen af skatter og afgifter i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingenAfgørelseEjendomsvurdering
06-09-21SKM2021.456.LSRNedsættelse af købsmoms – Krav om objektiv dokumentationAfgørelseFradrag
03-09-21SKM2021.455.SREt selskab med hjemsted i Dubai blev anset for et selvstændigt skattesubjekt. Indgangsværdi af anparter og fordringer ved tilflytning til Danmark skulle sættes til værdien på tilflytningstidspunktet.Bindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-09-21SKM2021.454.SRUdenlandsk selskab, skattefri aktieombytningBindende svarSelskabsbeskatning
03-09-21 Ejendomsværdiskat i 2020 - kolonihavehuse på fremmed grund - udkast til styresignalUdkast til styresignalEjendomsværdiskat
03-09-21SKM2021.453.SRNedsættelse af grundkapital i en erhvervsdrivende fondBindende svarSelskabsbeskatning
02-09-21SKM2021.452.SRSkattefrihed for tilskud til dækning af omkostninger ved retssag, ligningslovens § 7 Q, og omkostningsgodtgørelseBindende svarPersonlig indkomst
01-09-21SKM2021.451.SRRette indkomstmodtager - arbejdsudlejeBindende svarSelskabsbeskatning + Andet om moms + Personlig indkomst
01-09-21SKM2021.450.SRGenerationsskifte - landbrugsejendom i selskabsregiBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-09-21SKM2021.449.SRKryptovaluta - indskudskonto - tracker certifikatBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
01-09-21SKM2021.448.SRAnpartshaverlån - Overdragelse af fordring til selskabBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-09-21SKM2021.447.BRGenoptagelse – tonnagebeskatning - fordeling af nettofinansudgifterDomSelskabsbeskatning