Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
24-05-19SKM2019.284.LSRSelvstændig erhvervsvirksomhedAfgørelseFradrag og afskrivninger
24-05-19SKM2019.283.SRLønomlægning - Skattefri uddannelseBindende svarPersonlig indkomst
24-05-19SKM2019.282.LSRDøgnpleje – Lønmodtagervirksomhed – Selvstændig erhvervsvirksomhedAfgørelsePersonlig indkomst
24-05-19SKM2019.281.LSRAfståelsessum for ejendom - VærdiansættelsescirkulæretAfgørelseDødsboer
24-05-19SKM2019.280.LSRÅrsomvurdering - HjemmelAfgørelseEjendomsvurdering
23-05-19SKM2019.279.LSREjendomsværdiskat – Kontor eller bolig – Ejendom beliggende i udlandetAfgørelseEjendomsværdiskat
23-05-19SKM2019.278.SRMoms på betalingshåndtering af offentlige myndigheders parkeringspladserBindende svarMomspligt
23-05-19SKM2019.277.SRMomspligt - netbutik - leveringsstedBindende svarMomspligt
23-05-19SKM2019.276.LSREjendomsværdiskat – Ubeboelig ejendomAfgørelseEjendomsværdiskat
23-05-19SKM2019.275.LSRTinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brugAfgørelseTinglysningsafgift
23-05-19SKM2019.274.LSRChokolade- og sukkervareafgift - VaffelblandingerAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
23-05-19SKM2019.273.SRCO2-Kvoter - Skattepligt - avancebeskatningBindende svarSelskabsbeskatning
23-05-19SKM2019.272.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentationDomStraf
22-05-19SKM2019.271.SRAndelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidationBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
22-05-19SKM2019.270.SRLeveringssted ved salg af træpiller.Bindende svarHandel med udlandet og betalingspligtige personer
22-05-19SKM2019.269.SRVedtægtsændringer - Stemmer og fortegningsret - Ikke afståelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
22-05-19SKM2019.268.SRVedtægtsændringer - Stemmer, fortegningsret og forlods udbytteret - Ikke afståelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
22-05-19SKM2019.267.SRVedtægtsændringer - Tilbudspligt - Ikke afståelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
22-05-19SKM2019.266.SROmdannelse - Hjemstedsflytning - SelskaberBindende svarSelskabsbeskatning
20-05-19978-87-417-0513-2TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
20-05-19SKM2019.265.SRPersoninvestor - Pensionsmidler - Investering - Unoterede aktierBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-05-19SKM2019.264.BRSkattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægningDomPersonlig indkomst
16-05-19SKM2019.263.SRØstrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftsstedBindende svarSelskabsbeskatning
15-05-19SKM2019.262.SRAffaldsafgift ved etablering af biocoverBindende svarMiljøafgifter
15-05-19SKM2019.261.BREkstraordinær genoptagelse – skatteyderens anmodningDomNår man ønsker en sag genoptaget
15-05-19SKM2019.260.ØLRStraf – skattesvig – medarbejderaktier – selvanmeldelse - tillægsbødeDomStraf
15-05-19SKM2019.259.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5SKM-meddelelseMomspligt + Kontrolbestemmelser
14-05-19 Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - udkast til styresignalUdkast til styresignalNår man ønsker en sag genoptaget
14-05-19SKM2019.258.SRS.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusionBindende svarSelskabsbeskatning
14-05-19SKM2019.257.SRPensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - RentediskonteringskurveBindende svarSelskabsbeskatning
14-05-19SKM2019.256.ØLRFuld skattepligt – tilflytning – opholdets længde – mellemliggende dageDomForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
09-05-19SKM2019.255.BRIndsætning på bankkonto – forklaring om lån – ordinær genoptagelseDomNår man ønsker en sag genoptaget
08-05-19SKM2019.254.SRFondsbeskatning - fusion af fondeBindende svarSelskabsbeskatning
07-05-19SKM2019.253.SRGenplacering af ejendomsavance i vingård i PortugalBindende svarEjendomsavancebeskatning
07-05-19SKM2019.252.SRLedelsens sæde eller fast driftssted ved medarbejders virksomhed fra hjemmekontorBindende svarSelskabsbeskatning
07-05-19SKM2019.251.SREngelsk trust anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning
06-05-19SKM2019.250.ØLRIndsætninger på bankkonti – subsidiære anbringender – forretningsmæssig begrundelseDomPersonlig indkomst
06-05-19SKM2019.249.ØLRFuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhedDomUdenlandsk indkomst
06-05-19SKM2019.248.ØLRFri bolig – skønsmæssig ansættelse – forlænget ligningsfrist – bopælspligtDomPersonlig indkomst
06-05-19 Genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber - udkast til styresignalUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
03-05-19SKM2019.247.SRMoms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokalerBindende svarFradrag
03-05-19SKM2019.246.SRForskerskatteordningen - skattepligt - 10-års reglenBindende svarPersonlig indkomst
02-05-19SKM2019.245.LSRForhøjelse af momstilsvarAfgørelseFradrag
02-05-19SKM2019.244.SKTSTBetingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes - styresignalStyresignalPersonlig indkomst
02-05-19SKM2019.243.LSRErhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævningAfgørelseVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
02-05-19SKM2019.242.LSROmberegnede grundværdierAfgørelseEjendomsvurdering
02-05-19SKM2019.241.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - ForældelseAfgørelseModregning og transport
02-05-19SKM2019.240.LSRAndelsboligforening – Renteswap - LagerprincippetAfgørelseUdleje og bortforpagtning
02-05-19SKM2019.239.SRUdbyttegivende obligation - Struktureret fordring - Investering for frie- og pensionsmidler - Kursgevinst/kurstabBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
02-05-19SKM2019.238.BRRettidig klage – særlige omstændighederDomNår man vil klage
02-05-19SKM2019.237.ØLRStraf – kildeskat – frifindelseDomStraf
01-05-19SKM2019.236.SRKommissionssalg, loppemarked - momspligtBindende svarMomspligt

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter