År Satser 
1996 4,50 pct. af lønsummen + 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen
Omregnet udgør afgiftssatsen 8,55 pct. af lønsummen  
1997  4,66 pct. af lønsummen + 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen
Omregnet udgør afgiftssatsen 8,71 pct. af lønsummen  
1998  4,82 pct. af lønsummen + 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen
Omregnet udgør afgiftssatsen 8,87 pct. af lønsummen  
1999  4,87 pct. af lønsummen + 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen
Omregnet udgør afgiftssatsen 8,92 pct. af lønsummen  
2000 5,08 pct. af lønsummen + 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen
Omregnet udgør afgiftssatsen 9,13 pct. af lønsummen