Resumé

Skatteministeriet udgiver to gange årligt en juridisk vejledning om dødsbobeskatning.

Vejledningen giver udtryk for Skatteministeriets opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Link til Ligningsvejledningen: Beskatning ved dødsfald 2009-2 og tidligere versioner.

 

Hvad er nyt?

Afsnit C.E.3.3.3.2.1.1 om opgørelse af bobeskatningsindkomst efter dødsårets regler er ændret. Når en ændret eller en ny lov ikke indeholder specielle regler om dødsfald, er det virkningstidspunkterne, der har betydning for, om de ændrede eller nye regler skal bruges ved indkomstopgørelsen for bobeskatningsindkomsten.

Vejledningen er også opdateret med regler, der gælder for

  • dødsfald eller
  • begæring om skiftet af uskiftet bo, når den længstlevende ægtefælle stadig er i live

og som har virkning fra og med 1. januar 2012.