Dato f.off.OverskriftEmneType
21-05-19eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
20-05-19TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
16-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-05-19Åbningstider ved helligdage i maj og juni 2019 for toldekspeditionsstederne og Told ServicedeskIT-løsninger for told + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
13-05-19Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af PEM konventionen for præferenceoprindelse - diagonal kumulationOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
09-05-19Indberetningsvejledning om beholding, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2018Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
08-05-19Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
03-05-19EU-Japan aftalen - InformationsportalerOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-05-198 nye tariferingsforordningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
02-05-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift, for biler indregistreret før 14. september 2018, med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metodenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter