Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejlednng. Se afsnit A.C.3.5.4 Katalog over fatssatte ordensbøder