Hent transportdokumentkoder (rubrik 40) i Excel format

Hent transportdokumentkoder (rubrik 40) i CSV format 

Ajour
29.05.2012
Dok kat Dok art Transportmåde
kode
Tekst
X 235 1 Containerliste
X 270 3 Ladeliste
X 271 0 Pakkeliste
X 337 0 Angivelse til midlertidig opbevaring
X 703 1 Fragtbrev/House Waybill
X 704 1 Hoved-konnossement
X 705 1 Konnossement
X 720 2 CIM-fragtbrev (fer)
X 722 0 Ruteliste (Road list-SMGS)
X 730 1 Fragtbrev (vejtransport bil på færge) (CMR)
X 730 3 Fragtbrev (vejtransport) (CMR)
X 740 4 Luftfragtbrev
X 741 4 Hovedluft-fragtbrev
X 750 5 Afsendelsesmeddelelse (pakkepost)
X 760 0 Dokument for multimodal/kombineret transport
X 760 1 Dokument for multimodal/kombineret transport
X 760 3 Dokument for multimodal/kombineret transport
X 785 0 Ladningsmanifest
X 787 1 Bordereau
X MNS 1 Søfartsmanifest - forenklet fremgangsmåde
X ZZZ 0 Andet
X ZZZ 1 Andet
X ZZZ 2 Andet
X ZZZ 3 Andet
X ZZZ 4 Andet
Y 337 0 Angivelse til midlertidig opbevaring
Y 355 0 Summarisk indgangsangivelse 
Y 380 0 Salgsfaktura
Y 820 3 Angivelse af fællesskabsforsendelse  - sammensat forsendelse (T)
Y 821 1 Angivelse af fællesskabsforsendelse (T1)
Y 821 3 Angivelse af fællesskabsforsendelse (T1)
Y 821 4 Angivelse af fællesskabsforsendelse (T1)
Y 822 3 Angivelse af fællesskabsforsendelse (T2)
Y CLE 0 Reference/dato for indskrivning af varerne i regnskaberne
Y ZZZ 0 Andet
Z 337 0 Angivelse til midlertidig opbevaring
Z 355 0 Summarisk indangsangivelse 
Z 703 1 Fragtbrev/House Waybill
Z 704 1 Hovedkonossement
Z 705 1 Konossement
Z 720 2 CIM-fragtbrev (fer)
Z 722 0 Ruteliste (Road list-SMGS)
Z 730 1 Fragtbrev (vejtransport bil på færge) (CMR)
Z 730 3 Fragtbrev (vejtransport )(CMR)
Z 740 4 Luftfragtbrev
Z 741 4 Hovedluft-fragtbrev
Z 750 5 Afsendelsesmeddelelse (pakkepost)
Z 760 0 Dokument for multimodal/kombineret transport
Z 760 1 Dokument for multimodal/kombineret transport
Z 760 3 Dokument for multimodal/kombineret transport
Z 785 0 Ladningsmanifest
Z 787 1 Bordereau
Z 820 3 Angivelse af fællesskabsforsendelse - sammensat forsendelse (T)
Z 821 1 Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)
Z 821 3 Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)
Z 821 4 Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)
Z 822 3 Angivelse af intern fællesskabsforsendelse (T2)
Z 952 3 TIR-carnet
Z 955 0 ATA-carnet
Z IF3 0 INF3-oplysningsskemaet
Z IF8 0 INF8-oplysningsskemaet
Z MNS 1 Søfartsmanifest - forenklet fremgangsmåde
Z T2F 0 Angivelse af intern fællesskabsforsendelse - artikel 340 c, stk. 1
Z T2M 0 T2M
Z ZZZ 0 Andet
Z ZZZ 1 Andet
Z ZZZ 2 Andet
Z ZZZ 3 Andet
Z ZZZ 4 Andet

 

Hjælpedokument til rubrik 40

Udfyldelsen af rubrikken er obligatorisk bortset fra på angivelsesarterne "Fuldstændig ekspresfortoldning/tærskel" og "Standardfortoldning/tærskel".                                                                                  

Søtransport Transportkode  = 1

Mindst et af følgende dokumenter skal angives:

X            235                 Containerliste

X            703                 Fragtbrev/House Waybill

X            704                 Hovedkonnossement

X            705                 Konnossement

X            760                 Dokument for multimodal/kombineret transport

X            787                 Bordereau

Z            821                 Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)

X            MNS                Søfartsmanifest ? forenklet fremgangsmåde

                  

Jernbanetransport Transportkode = 2

Mindst et af følgende dokumenter skal angives:

X          720                  CIM-fragtbrev

 

Vejtransport  Transportkode = 3

Mindst et af følgende dokumenter skal angives:

X          270                  Ladeliste

X          730                  Fragtbrev (vejtransport) (CMR)

X          760                  Dokument for multimodal/kombineret transport

Z          820                  Angivelse af fællesskabsforsendelse, sammensat forsendelse

Z          821                  Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)

Z          822                  Angivelse af intern fællesskabsforsendelse (T2)

Z          952                  TIR-carnet

 

Lufttransport Transportkode = 4

Mindst et af følgende dokumenter skal angives:

X          740                  Luftfragtbrev

X          741                  Hovedluftfragtbrev

Z          821                  Angivelse af ekstern fællesskabsforsendelse (T1)

 

Post forsendelser Transportkode  = 5

Følgende dokument skal angives:

X          750                  Afsendelsesmeddelelse (pakkepost)

 

Faste installationer Transportkode  = 7

Det valgfrit, om der angives dokumenter i kategori Z, X eller Y.

 

Transport på indre vandveje Transportkode = 8

Det er valgfrit, om der angives dokumenter i kategori Z, X eller Y.

 

Egen drift Transportkode = 9

Det er valgfrit, om der angives dokumenter i kategori Z, X eller Y.

For samtlige transportkoder kan der valgfrit angives følgende relevante dokumenter:

X             271  Pakkeliste

Y             380  Salgsfaktura

X             722  Ruteliste

X             760  Dokument for multimodal/kombineret transport

X             785  Ladningsmanifest

Z             823  Kontroleksemplar T5

Z             955  ATA-carnet

Y             CLE Reference/dato for indskrivning af varerne i regnskaberne

Z             IF3  INF3-oplysningsskemaet

Z             IF8  INF8-oplysningsskemaet

Z             T2F Angivelse af intern fællesskabsforsendelse ? artikel 340 c, stk. 1

Z             T2M T2M

X             ZZZ  Andet

Y             ZZZ  Andet

Z             ZZZ  Andet