Beregning vedrørende indregnet restskat fra 2010

Hvis der i det eksempel, der vises i afsnittet Forskudsopgørelsen, også var indregnet et maksimalt restskattebeløb, ville forskudsskatten være højere, nemlig med 19.434 kr. (restskat på 18.300 kr. fra 2010 plus 6,2 pct. tillæg på 1.134 kr.):

AM-bidrag 8,00 pct. af 395.652 kr. =

31.652,00 kr.

Bundskat 4,64 pct. af 364.000 kr. =

16.889,60 kr.

Topskat

  I eksemplet er der ikke topskat (bundfradraget på 389.900 kr. overstiger beregningsrundlaget på 364.000 kr.) =

 0,00 kr.

Sundhedsbidrag 7,00 pct. af 323.882 kr. =

22.671,74 kr.

Kommuneskat 25,00 pct. af 323.882 kr. =

80.970,50 kr.

Kirkeskat

0,74 pct.

af 323.882 kr. =

2.396,72 kr.

 

Værdi af personfradrag mm. fratrækkes:

 

4,64 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, bundskat =

1.990,56 kr.

7,00 pct. 

af 42.900 kr. personfradrag, sundhedsbidrag = 

 3.003,00 kr.

25,74 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, kommuneskat = 

 11.042,46 kr.

1,00 pct. af 20.763 kr. nedslag for negativ kapitalindkomst = 207,63 kr.
Indregnet restskat fra 2010

19.434,00 kr.

Ejendomsværdiskat

5.000,00 kr.

"Grøn check" 1.300,00 kr. - 7,5 pct. af (364.000 kr. - aftrapningsgrænse 362.800 kr.) = 

1.210,00 kr.

Supplerende "grøn check" for børn (300 kr. pr. barn, højst to børn) 

Det forudsættes, at skatteyder er mor til to eller flere børn, og da topskattegrundlaget på 364.000 kr. er mindre en aftrapningsgrænsen for den supplerende "grønne check" (380.133 kr.), skal hun have hele beløbet uden aftrapning. 

600,00 kr.

Samlet forskudsskat efter "grøn check" =

160.960,91 kr.

Forskudsskat ekskl. AM-bidrag indeholdt hos arbejdsgiver = 160.960,91 kr. - 31.652,00 kr. = 129.308,91 kr. (der bruges til skattekortberegning, jf. nedenfor) =

129.308,91 kr.

 

Trækprocent:

A = 34,64 pct. + 7,00 pct. + 25,00 pct. + 0,74 pct. =

37,38 pct.

B = (ingen topskat)

0,00 pct.

T =  

37,38 pct.
oprundes til
38 pct.

Fradraget er:
364.000 kr. - (129.308,91 x 100 / 37,38) = 18.069 kr. i årligt skattefrit fradrag. Delt med 12 svarer det til et månedligt fradrag på 1.505 kr.

 

Beregning, hvor der er topskat

Hvis der i stedet for indregnet restskat skulle tages hensyn til fx 46.000 kr. i indskud på en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, ville forskudsskatten i stedet være 146.323,77 kr.

AM-bidrag 8,00 pct. af 395.652 kr. =

31.652,00 kr.

Bundskat

4,64 pct.

af 364.000 kr. =

16.889,60 kr.

Topskat 

14,86* pct. 

af (364.000 + 46.000 - bundfradrag 389.900) kr. = 

  2.986,86 kr.

Sundhedsbidrag

7,00 pct.

af 323.882 kr. =

22.671,74 kr.

Kommuneskat

25,00 pct.

af 323.882 kr. =

80.970,50 kr.

Kirkeskat

0,74 pct.

af 323.882 kr. =

2.396,72 kr.

*Topskatten er her nedsat pga. skatteloftet - fra 15 pct. til 14,86 pct.

 

Værdi af personfradrag mm. fratrækkes:

 

4,64 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, bundskat =

1.990,56 kr.

7,00 pct. 

af 42.900 kr. personfradrag, sundhedsbidrag = 

 3.003,00 kr.

25,74 pct.

af 42.900 kr. personfradrag, kommuneskat = 

 11.042,46 kr.

1,00 pct. af 20.763 kr. nedslag for negativ kapitalindkomst =

207,63 kr.

Ejendomsværdiskat

5.000,00 kr.

"Grøn check" 1.300,00 kr. - 7,5 pct. af (364.000 kr. + 46.000 kr. - aftrapningsgrænse 362.800 kr.) = negativt beløb, dvs. ingen "grøn check"

0,00 kr.

Supplerende "grøn check" for børn (300 kr. pr. barn, højst to børn) 

2 x 300 kr. - 7,5 pct. af (364.000 kr. + 46.000 kr. - aftrapningsgrænse 380.133 kr.) = negativt beløb, dvs. at hun ikke skal have supplerende "grøn check". 

0,00 kr.

Samlet forskudsskat efter "grøn check" =

146.323,77 kr.

Forskudsskat ekskl. AM-bidrag indeholdt hos arbejdsgiver = 146.323,77 kr. - 31.652,00 kr. = 114.671,77 kr. (der bruges til skattekortberegning, jf. nedenfor) =

114.671,77 kr.

Trækprocent:

A =

4,64 pct. + 7,00 pct. + 25,00 pct. + 0,74 pct. =

37,38 pct.

B =

2.986,86 x 100 / (364.000 + 46.000) kr. =

0,72 pct.

T =

 

38,10 pct.
oprundes til
39 pct.

 

Fradraget er:
364.000 kr. - (114.671,77 kr. x 100 / 38,10) = 63.024,23 kr. i årligt skattefrit fradrag. Delt med 12 svarer det til et månedligt fradrag på 5.252 kr.