Gaver for et enkelt år: De samlede gaver til den enkelte forening skal være på mindst 500 kr. for at tælle med, og der er ikke fradrag for de første 500 kr. af årets samlede gaver.

Du kan højst få fradrag for 14.500 kr. i 2010 (14.500 kr. i 2011). Det får du, når du samlet har givet gaver for 15.000 kr.

Eksempel

Gaver til forening x       800 kr.

Gaver til forening y      400 kr.

Gaver til forening z  15.000 kr.

Gaven til y er på under 500 kr. og er ikke fradragsberettiget. Gaverne til x og z på i alt 15.800 kr. er fradragsberettigede med 14.500 kr., som er maksimumsbeløbet for 2010. I 2011 er de også fradragsberettigede med 14.500 kr.

Hvordan opnår jeg fradrag?
Du kan kun få fradraget, hvis den pågældende forening har indberettet beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. Derfor skal du give dit navn og cpr-nr. til de foreninger, du giver gaver.

Ægtefællers fradrag
Samlevende ægtefæller kan hver for sig give gaver og få fradrag for egne gaver. Bemærk, at en ægtefælle ikke kan overføre et uudnyttet fradrag til den anden ægtefælle.

Hvis ægtefæller foretager fælles gaveindbetalinger, skal begge ægtefæller oplyse deres cpr-nummer til foreningen og samtidig oplyse, hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetalinger fordelt mellem sig (for eksempel med 50 procent til hver). Foreningerne skal indberette de gaver, de modtager fra jer, til SKAT.

Kontrollér tallene
I din skattemappe finder du en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT. Du har adgang til din skattemappe via skat.dk. Når du modtager din årsopgørelse, har du mulighed for at sammenligne det fortrykte beløb med dine kvitteringer for de gaver, du har givet.

Du kan ikke selv rette oplysningerne vedrørende gaver og ydelser, med mindre du har en udvidet selvangivelse.

Mener du, at foreningen har indberettet et forkert gavebeløb, skal du bede foreningen sende de rigtige oplysninger til SKAT, så vil du få en ny årsopgørelse. Det kan du gøre på TastSelv under "Ændre årsopgørelsen". Når du klikker på beløbet, kan du se, hvem der har indsendt oplysningerne, og du kan sende en besked til foreningen.

Hvis foreningen ikke har mulighed for at sende oplysningerne eller er ophørt, kan du henvende dig til et skattecenter. Du finder det nærmeste skattecenter på skat.dk under Kontakt.

Se også

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter