Begrænset skattepligt

Bor du i Sverige og har indkomst fra Danmark, er du begrænset skattepligtig.

Som begrænset skattepligtig kan du få fradrag for bestemte udgifter, der relaterer sig til indkomsten i Danmark. I denne vejledning kan du læse om de mest almindelige fradrag.

En fuldstændig gennemgang finder du i Den juridiske vejledningskat.dk.

Fradrag i den personlige indkomst

Betalt socialt bidrag
Betalt svensk obligatorisk socialt bidrag kan fratrækkes i den danske personlige indkomst.

Indbetaling til danske pensionsordninger
Læs om de danske pensionsordninger under Fradrag for pensionsopsparing

Ligningsmæssige fradrag

Kørsel mellem hjem og arbejde.
Beregningen baseres på 3 oplysninger:

  1. Antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdsstedet i Danmark.
  2. Antal kilometer frem og tilbage, opgjort efter den normale transportvej i bil.
  3. Hvordan passage af Øresund foretages (med bil, tog eller færge).

Du skal selv beregne fradraget og indberette det i TastSelv.

Kontingent til dansk fagforening
Hvis du er medlem af en dansk fagforening, kan du trække kontingentet fra. Dog højst 6.000 DKK pr. år. Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse.

Bidrag til dansk A-kasse
For at kunne trække bidrag til A-kasse fra, er det en betingelse, at beløbet ikke kan fratrækkes i Sverige eller andre lande. Bidrag til dansk A-kasse kommer automatisk på din årsopgørelse.

Bidrag til efterløns- og fleksordning kan ikke fratrækkes af begrænset skattepligtige, der ikke kan anvende grænsegængerreglen.

Beskæftigelsesfradrag
Alle, der har løn eller overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget er på 10,10 % dog højst 37.200 DKK i 2019 (9,50 % og 34.300 DKK i 2018).

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er på 6,25 % dog højst 22.400 DKK i 2019 (6,00 % og 21.200 DKK i 2018). Du får automatisk fradraget, hvis du som enlig forsørger, har søgt og modtager børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Jobfradrag
Alle, der har løn eller overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed får også automatisk et jobfradrag. Jobfradraget er på 3,75 % af indkomsten over 191.600 kr. dog højst 2.100 kr. i 2019. (2,50 % af indkomst over 187.500 kr. dog højst 1.400 kr. i 2018)

Ekstra pensionsfradrag
Du får automatisk fradrag for pensionsopsparing. Der beregnes også et ekstra pensionsfradrag som er en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 kr. i 2018). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen.

Personfradrag

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark i hele indkomståret, får du automatisk et personfradrag.

Personfradrag 

2018: 46.000 DKK (34.500 DKK for unge under 18 år)
2019: 46.200 DKK (35.300 DKK for unge under 18 år)

Selvstændigt erhvervsdrivende, der er begrænset skattepligtige, har kun ret til personfradrag, hvis de kan anvende grænsegængerreglen. 

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark i en del af indkomståret, får du ikke automatisk personfradrag, men du kan vælge at få personfradrag for de dage, du har arbejdet i Danmark. Hvis du vælger det, sker der en særlig helårsomregning, som du kan se på årsopgørelsen og forskudsopgørelsen. 

Det afhænger af størrelsen af din indkomst, om det kan betale sig for dig at vælge helårsomregning eller ej. Du kan få hjælp til beregningen hos Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 92. Helårsomregning vælges ved afkrydsning i TastSelv i "Ændring af årsopgørelsen" eller på oplysningsskemaet i rubrik 69, hvis du ikke kan anvende TastSelv. Fristen for valg af helårsomregning eller ej er indtil 30. juni i andet år efter indkomståret.