Form no.
04.062
About this form

Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice.

If you send the form as an attached file to an email to Skattestyrelsen, you should first save the file to your own computer before you attach it to the email.

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

On 1 July 2018, SKAT was split into seven new agencies. One of them is the Danish Tax Agency (Skattestyrelsen).

If you need a form for the years before 2018, it will still contain SKAT’s name and logo.
You can still use those forms.

PDF version

Hent blanket/ download form 04.062

Bemærk
Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.
Agency
Danish Tax Agency