Dato for offentliggørelse
29 Jan 2021 13:01
Serienummer
S nr. 36
Resumé

Denne vejledning retter sig mod producenter af lønsystemer, lønservicebureauer og de virksomheder, der selv vil tilrette deres IT-lønsystemer, så der kan indberettes til eIndkomst og LetLøn.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version 10.5:

I afsnit 4.9.1 er indsat ny indtægtsart 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler - kun til brug for Lønmodtagernes Feriemidler.

Nyt i forrige version 10.4:

I afsnit 4.19.1 er slutdatoen for landekode GB slettet, da der hersker en vis usikkerhed omkring brugen af denne contra XU og XI. Fra 1.1.2021 kan XI og XU anvendes, men man kan også fortsat anvende GB. 

ISBN-nummer
978-87-417-0943-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen