Dato for offentliggørelse
14 Sep 2020 13:19
Serienummer
S nr. 37
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for administration af eSkattekort. eSkattekort er betegnelsen for kombinationen af skattekortoplysninger og henholdsvis lønindeholdelsestrækprocent og særskilt lønindeholdelsestrækprocent.

Hvad er nyt?

Nyt i denne version (2.5):
Afsnit 10.1 om feriepenge for ansatte uden ret til løn under ferie er ajourført med den nye metode for brug af fradrag: Ingen fradrag ved opsparing - fuldt fradrag i ferieperioder.

Nyt i version 2.4:
XSD i Bilag 2 er udvidet med 5, 6 og 7, fsva "KORT_TYPE". Der er ikke tale om en ændring i formatet, kun i dokumentationen/vejledningen.

ISBN-nummer
978-87-417-0884-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen