Nedslag i AM-bidrag beregnes som udgangspunkt sådan:

  

beregnet AM-bidrag x udenlandsk AM-bidragsgrundlag

Ny tekst startsamlet AM-bidragsgrundlagNy tekst slut

 

Eksempel D-10. Indkomst omfattet af LL § 33 A, stk. 1, eller omfattet af ny eller gammel exemption efter DBO (dvs. fuldt nedslag i AM-bidrag).
Ny tekst startI eksemplet er der udenlandske obligatoriske sociale bidrag på 46.000 kr.Ny tekst slut
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk, efter AM-bidrag: 0,92 x 30.000 (AM-bidrag = 2.400)

 27.600

2. Personlig indkomst, udenlandsk, udgør 550.000, hvorfra trækkes (8 % AM-bidrag (= 44.000) før fradrag af 46.000 i udenlandske obligatoriske sociale bidrag, dvs.: 550.000 - 44.000 - 46.000 = 460.000

 460.000

3. Kapitalindkomst, dansk

 40.000

4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag: 4,4 % af 530.000, dog max 14.100)

14.600

5. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 10.000

6. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4)-(5)

503.000

Beregning af nedslag: 
7. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: 31,33 % [(6)-42.900] x [((2)-(5)) / (6)]

128.960,63

8. Nedslag i bundskat: 4,64% af [(1)+(2)+(3) - 42.900] x [(2) / ((1)+(2)+(3))] 

19.608,49

9. Nedslag i topskat: 15 % af [(1)+(2)+[(3) - 40.000] - 389.900] x [(2) / [(1)+(2)+[(3)-40.000]]]

13.825,47

10. Nedslag i AM-bidrag: 46.400,00 x 550.000 / 580.000, jf. (1) og (2)

 44.000,00

12. Samlet nedslag: (7)+(8)+(9)+(10)

206.394,59

Hvis der i eksempel Ny tekst startD-10Ny tekst slut havde været tale om lempelse efter LL § 33 A, stk. 3, dvs. halv lempelse, ville nedslaget i AM-bidrag i stedet have været beregnet ud fra formlen:

beregnet AM-bidrag x ½ x udenlandsk AM-bidragsgrundlag

Ny tekst startsamlet AM-bidragsgrundlagNy tekst slut


Ny tekst startI stedet for et nedslag på 44.000,00 kr. ville der således være et nedslag på 22.000,00 kr., hvorefter det samlede nedslag ville udgøre 184.394,59 kr.Ny tekst slut

 

Eksempel D-11. Indkomst omfattet af LL § 33 eller omfattet af credit efter DBO, og hvor den betalte skat i udlandet er mindre end den del af den danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst (dvs. ikke fuldt nedslag i AM-bidrag).
Ny tekst startI eksemplet er der ingen udenlandske obligatoriske sociale bidrag
I udlandet er der betalt 100.000 kr. i skat.Ny tekst slut
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk, efter AM-bidrag: 0,92 x 30.000 (AM-bidrag = 2.400)

 27.600

2. Personlig indkomst, udenlandsk, efter AM-bidrag: 0,92 x 500.000 (AM-bidrag = 40.000)

 460.000

3. Kapitalindkomst, dansk

 40.000

4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag: 4,4 % af 530.000, dog max 14.100)

14.600

5. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 10.000

6. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4)-(5)

 503.000

Beregning af forholdsmæssige nedslag, dvs. før nedsættelse svarende til den i udlandet betalte skat: 
7. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: 31,33 % [(6)-42.900] x [((2)-(5)) / (6)]

128.960,63

8. Nedslag i bundskat: 4,64 % af [(1)+(2)+(3) - 42.900] x [(2) / ((1)+(2)+(3))] 

19.608,49

9. Nedslag i topskat: 15 % af [(1)+(2)+[(3) - 40.000] - 389.900] x [(2) / [(1)+(2)+[(3)-40.000]]]

13.825,47

10. Nedslag i AM-bidrag: 42.400 x 500.000 / 530.000, jf. (1) og (2)

40.000,00

11. Samlet nedslag, før nedsættelse: (7)+(8)+(9)+(10)
(dog max. 100.000 = betalt skat)

202.394,59

Nedslaget fordeles således i skatterne: 

12. Nedslag i kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag: (7) x 100.000,00 / (11)

63.717,43

13. Nedslag i bundskat: (8) x 100.000,00 / (11)

 9.688,25

14. Nedslag i topskat: (9) x 100.000,00 / (11)

 6.830,95

15. Nedslag i AM-bidrag: (10) x 100.000,00 / (11)

 19.763,37

16. Samlet nedslag, efter nedsættelse: (12)+(13)+(14)+(15)+(16)

100.000,00