Det er arbejdsgiveren eller dennes befuldmægtigede, der trækker A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af medarbejderens løn. Skattetrækket skal foretages ved udbetalingen eller godskrivningen af lønnen. Skatten skal betales til Skattestyrelsen af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren skal indberette lønoplysninger til eIndkomst og betale A-skat og AM-bidrag hver måned nøjagtig som for virksomhedens øvrige ansatte. Når lønoplysninger indberettes for medarbejdere under den særlige skatteordning, skal indkomsttypen angives med Forskerordningen (08).

Hvis bidrag til udenlandsk sociale sikring kan trækkes fra ved beregningen af A-skat, skal bidraget indberettes i felt 89. Samtidig skal indkomsttypen angives med Forskerordning (08).       

Læs mere i vejledningen eIndkomst.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter