Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for, at en person eller en virksomhed kan støtte ret på en forhåndstilkendegivelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Forhåndstilkendegivelse fra en kompetent myndighed (A.A.4.3.1)
  • Forhåndstilkendegivelse til en bestemt borger eller virksomhed (A.A.4.3.2)
  • Positiv og entydig (A.A.4.3.3)
  • Indflydelse på den skattepligtiges handlinger (A.A.4.3.4)
  • Klarhed og dokumentation (A.A.4.3.5).