Indhold

Disse afsnit handler om skatteforvaltningslovens krav til en klage. Det er en samlet beskrivelse for klageinstanserne med fremhævelse af forskellene mellem klageinstanserne.

Se også

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter