Indhold

Dette afsnit handler om den dataansvarliges oplysningspligt efter persondataloven (PDL).

Afsnittet indeholder: