Resumé

Afsnittet indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter version 2018-2.

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelserne ”Skatteforvaltningen”, ”Skattestyrelsen”, mv. Det skyldes, at der er etableret nye styrelser i Skatteforvaltningen. Se nærmere herom i afsnittet: Om den juridiske vejledning 2018-2.

E.A.1 Generelt om punktafgifter

E.A.1.5 Sikkerhedsstillelse

E.A.2 Is og chokolade

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.3 Chokolade- og sukkervarer omfattet af reglerne

  • Landsskatterettens kendelser SKM2018.172.LSR og SKM2018.202.LSR er indarbejdet som eksempler i afsnittet. Ifølge afgørelserne anses henholdsvis to proteinbarprodukter og en energibar ikke for omfattet af afgiftspligten i deres helhed, men alene at være dækningsafgiftspligtige.

E.A.2.4 Råstof- og dækningsafgift

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

E.A.3.1.3  Spiritus omfattet af reglerne

 E.A.3.1.4 Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne

E.A.3.1.5 Afgiftslempelse (moderation) for små producenter af spiritus

  • Lov nr. 104 af 13. februar 2018 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand, spiritusafgiftsloven, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven. Indførelse af afgiftslempelse for små producenter.

E.A.3.2 Vin

E.A.3.2.3 Vin omfattet af reglerne

  • I afsnittet er der henvist til styresignalet SKM2018.150.SKAT, der beskriver ændringen af praksis vedrørende gløggprodukter tilsat spiritus som følge af Landsskatterettens afgørelse SKM2017.457.LSR.

E.A.3.3 Øl mv.

E.A.3.3.5 Afgiftens størrelse og beregning 

  • Afsnittet om afgiftslettelse (ølmoderation) for mindre bryggerier er nyaffattet som følge af, at øl- og vinafgiftslovens regler herom er nyaffattet ved § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018.

E.A.3.3.6.4 Fastsættelse af alkoholindhold

  • I afsnittet om regler for fastsættelse af alkoholindhold for bryggerier er der henvist til EU-domstolens dom, C-30/17. Dommen kan have betydning ved leverancer af øl til andre EU-medlemslande, der anvender Plato-skalaen som grundlag for opkrævning af punktafgiften.

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme

E.A.4.3 Elektricitet

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.4.7 Fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

E.A.7 Miljø

E.A.7.5 Ledningsført vand

E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift

E.A.8 Motorkøretøjer mv. (nu afsnit I.A Motor)

  • Afsnit under E.A.8 vedrørende motorkøretøjer er udgået. Indholdet i det hidtidige afsnit E.A.8 vedrørende bilafgifter er flyttet til afsnit I.A. Motor, som følge af, at området er overgået til Motorstyrelsen. Se en kort omtale under E.A.8.

E.A.10 Tobak

E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak

E.A.10.1.3 Cigaretter og røgtobak omfattet af reglerne

  • Bekendtgørelse nr. 956 af 27. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om tobaksafgifter. Definition af tobak til opvarmning, uden en forbrændingsproces.
  • C-638/15 Eko-Tabak s. r. o. tørret, flad, uregelmæssig, delvist strippet tobak i blade, der har været udsat for primær tørring og efterfølgende kontrolleret dampning, hvori der findes forekomster af glycerin, og som kan ryges efter simpel forarbejdning, ved at den knuses eller håndskæres, skal anses for omfattet af begrebet "røgtobak".

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter