Blanketnr.
04.068
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der driver erhverv, eller af personer der har skatteforhold, som betyder at de skal anvende oplysningsskemaet.

Bemærk: Hvis du ønsker at tilvælge oplysningsskemaet, kan du fra d. 11. marts selv skifte til oplysningsskemaet i TastSelv Borger, dog senest d. 1. maj. Hvis du anvender oplysningsskemaet, bliver du omfattet af andre og skærpede bøderegler.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.068   2018

2017   2016   2015   2014    2013   2012   2011   2010


Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2018 i TastSelv fra den 11 marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2019.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2019.

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.