Navn

Agrotech A/S

Alexandra Instituttet A/S

Alzheimer-Forskningsfonden

Amager Hospital Anæstesi og Operationsafdelingen

Amager Hospital Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Amager Hospital Klinik for Rehabilitering

Amager Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Amager Hospital Medicinsk afdeling

Amager Hospital Medicinsk Center - Akut modtageklinik (skadestuen)

Amager Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling

Amager Hospital Røntgenafdeling

Aragon Fonden

Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Arkitektskolen i Aarhus

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Bangsbomuseet

Billund Museum

Bioneer A/S

Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum

Byggeriets Evaluerings Centers Fond

Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Center for politiske studier

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Tale-Høre afd.

Center for Selvmordsforskning

Center for Små Handicapgrupper

Copenhagen Business School Center for Applied Information and Communication Technology (CAICT)

Copenhagen Business School Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret (CKK)

Copenhagen Business School Center for Strategi og Globalisering (SMG)

Copenhagen Business School Center for Tourism and Culture Management (TCM)

Copenhagen Business School Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL)

Copenhagen Business School Center of Market Economics (CME)

Copenhagen Business School Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)

Copenhagen Business School Institut for Finansiering (FIN)

Copenhagen Business School Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk og Tysk (FIRST)

Copenhagen Business School Institut for Informatik (INF)

Copenhagen Business School Institut for Innovation og organisationsøkonomi (INO)

Copenhagen Business School Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)

Copenhagen Business School Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)

Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi

Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

Copenhagen Business School Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)

Copenhagen Business School Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision (RR)

Copenhagen Business School International Center for Business and Politics (CBP)

Copenhagen Business School Juridisk Institut (JUR)

Copenhagen Business School Økonomisk Institut (ECON)

CVU Midt-Vest Udviklings- og forskningsafdelingen

CVU Storkøbenhavn

CVUalpha CVUalpha samlet

CVUalpha Den Sociale Højskole i Aarhus

CVUalpha Jydsk Pædagog-Seminarium

CVUalpha Peter Sabroe Seminarium

CVUalpha Silkeborg Seminarum

Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab)

Danmarks Biblioteksskole, København og Aalborg Afd.

Danmarks Designskole

Danmarks Kunstbibliotek

Danmarks Lungeforening

Danmarks Lungeforenings Fond

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Mediemuseum

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Universitet DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet DTU Biosys

Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg

Danmarks Tekniske Universitet DTU CEN

Danmarks Tekniske Universitet DTU DANCHIP

Danmarks Tekniske Universitet DTU Elektro

Danmarks Tekniske Universitet DTU Food

Danmarks Tekniske Universitet DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Fysik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Informatik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet DTU Kemiteknik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Management

Danmarks Tekniske Universitet DTU Matematik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Mekanik

Danmarks Tekniske Universitet DTU Miljø

Danmarks Tekniske Universitet DTU Nanotech

Danmarks Tekniske Universitet DTU Transport

Danmarks Tekniske Universitet DTU Vet

Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU

Dannerseminariet

Dansk Arkitektur Center (Fond)

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

Dansk Folkemindesamling ligger nu under Det kongelige Bibliotek

Dansk Fundamental Meterologi A/S

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup

Dansk Sundhedsinstitut

Dansk Videnscenter for Stammen

De Danske Kongers Kronologiske Samling På Rosenborg

De Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland - GEUS

Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum

Den Hirschsprungske Samling

Den selvejende inst. Struer Museum

Den selvejende Institution Holbæk Museum

Den Selvejende Institution Kunstmuseet Trapholt

Den Selvejende Institution Naturama

Den Selvejende Institution Østsjællands Museer/ Østsjællands Museumsforening

Den Selvejende Institution Århus Bymuseum

Det Administrative Bibliotek

Det Danske Kunstindustrimuseum

Det Fynske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kgl. Danske Kunstakademi Arkitektskolen Jacob Døjholt

Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Kim Gundersen

Det Kgl. Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

DHI

Djursland Museum

Ebeltoft og Omegns Museumsforening

Energimuseet

Enhed for brugerundersøgelser

Enhed for patientsikkerhed

Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Museum

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Fiskeri-& Søfartsmuseet

Folkemuseet

Force Technology

Forskningsenhed for Almen Praksis (v AU)

Forskningsenhed for Almen Praksis (v SDU)

Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Center for Sundhed og Samfund

Frederiksborg Amts Sygeplejeskole

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museer

Faaborg Kulturhistoriske Museer

Fåborg Museum

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Gentofte Socialpædagogiske Seminarium

Give-Egnens Museum

Glostrup Hospital Arbejdsmedicinsk Klinik K

Glostrup Hospital Børneafdeling L

Glostrup Hospital Forskerparken

Glostrup Hospital Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Glostrup Hospital Geriatrisk/reumatologisk Afdeling B

Glostrup Hospital Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling G

Glostrup Hospital Kirurgisk Afdeling D

Glostrup Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling X/A

Glostrup Hospital Klinisk eksperimentel forsk. afd.

Glostrup Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk AfdelingS

Glostrup Hospital Klinisk Neurofysiologisk Afdeling KNF

Glostrup Hospital Lundbeckfondcenter

Glostrup Hospital Medicinsk Afdeling M

Glostrup Hospital Neurokirurgisk Afdeling H

Glostrup Hospital Neurologisk Afdeling N

Glostrup Hospital Operations- og Anæstestesiologisk Afd. Y

Glostrup Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling A

Glostrup Hospital Radiologisk afdeling R

Glostrup Hospital Skadestuen

Glostrup Hospital Øjenafdeling Ø

Glud Museum

Greve Museum

H:S Bispebjerg Hospital Anæstesi og operationsafdelingen Z

H:S Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED

H:S Bispebjerg Hospital Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)

H:S Bispebjerg Hospital Endokrinologisk-Gastroenterologisk afd. L

H:S Bispebjerg Hospital Ergo- og Fysioterapi afdelingen

H:S Bispebjerg Hospital Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

H:S Bispebjerg Hospital GCP-enheden

H:S Bispebjerg Hospital Institut for Sygdomsforebyggelse

H:S Bispebjerg Hospital Kirurgisk Gastoenterologisk Afdeling K.

H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse/WHO-CC

H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Farmakologisk Enhed KFE

H:S Bispebjerg Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling KFA

H:S Bispebjerg Hospital Medicinsk Center - Geratrisk Klinik G

H:S Bispebjerg Hospital Medicinsk Center - Kardiologisk Klinik Y

H:S Bispebjerg Hospital Neurologisk Afdeling N

H:S Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling M

H:S Bispebjerg Hospital Palliativ Medicinsk Afdeling P20

H:S Bispebjerg Hospital Patologisk Afdeling

H:S Bispebjerg Hospital Reumatologisk Afdeling H / Idrætsmedicinsk Forsknings- og Udviklingsenhed

H:S Bispebjerg Hospital Røntgenafdelingen

H:S Frederiksberg Hospital Anæstesiklinikken

H:S Frederiksberg Hospital Innovacenter Cebris

H:S Frederiksberg Hospital Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicin Afdeling

H:S Frederiksberg Hospital Klinisk Kemisk Afdeling

H:S Frederiksberg Hospital Medicinsk afdeling M

H:S Frederiksberg Hospital Ortopædkirurgisk Klinik

H:S Frederiksberg Hospital Parker Instituttet

H:S Frederiksberg Hospital Rehabiliterende Klinik H

H:S Frederiksberg Hospital Røntgenafdelingen

H:S Frederiksberg Hospital Urologisk Klinik

H:S Hvidovre Hospital Afdeling for Reumatologi og Geriatri

H:S Hvidovre Hospital Afdeling for Reumatologisk afdeling

H:S Hvidovre Hospital Afdelingen for Neurorehabilitering

H:S Hvidovre Hospital Alkohol-enheden

H:S Hvidovre Hospital Anæstesiologisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Børneafdelingen

H:S Hvidovre Hospital Endokrinologisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Forskningsenheden

H:S Hvidovre Hospital Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Gastroenheden kirurgisk

H:S Hvidovre Hospital Gastroenheden medicinsk

H:S Hvidovre Hospital Gynækologisk / Obstetrisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Infektionsmedicinsk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital MR-afdelingen

H:S Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling

H:S Hvidovre Hospital Patologiafdelingen

H:S Hvidovre Hospital Røntgenafdelingen

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Anæstesiologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Hepatologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Intensiv terapi

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Karkirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik og Transplantationskir.Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Medicinsk Endokrinologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Medicinsk Gastroenterologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Nefrologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Abdominalcentret - Urologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Center for Klinisk Uddannelse - (CEKU)

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Blodbanken og Vævstypelaboratoriet

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Infektionshygiejnisk Enhed

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Biokemisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Farmakologisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Fysiologisk og Nuklearmed.Klinik & PET og Cyklotron enheden

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Immunologi

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Laboratorium for Genterapiforskning

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Medikoteknisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center - Patologisk Anatomisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Diagnostisk Center- Diagnostisk Radiologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Epidemiklinikken

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Finsenlaboratoriet

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Hæmatologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Institut for Inflammationsforskning

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Onkologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Radioterapiklinikken

H:S Rigshospitalet Finsencentret - Reumatologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Hjerteanæstesiologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Hjertemedicinsk klinik/afd. B inkl. Flyvemedicinsk klinik

H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Lab. forMolekylær Kardiologi

H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Thorax-Anæstesiologisk

H:S Rigshospitalet Hjertecentret - Thoraxkirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Anæstesi- og Operationsklinikken

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Endokrin- og Mammakirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Klinik for Ergo- og Fysioterapi

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Ortopædkirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Øjenklinikken

H:S Rigshospitalet HovedOrtoCentret - Øre-Næse-Halsklinikken

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Anæstesi- og Operationsenheden

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Børnekirurgisk Klinik

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Enhed for kirurgisk patofysik

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Fertilitetsklinikken

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Gynækologisk Klinik

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Klinik for Vækst og Reproduktion

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Klinisk Genetisk Afdeling

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Neonatalklinikken

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Obstetrisk Klinik

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Pædiatrisk Klinik I

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Pædiatrisk Klinik II

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Reproduktions Biologisk Lab.

H:S Rigshospitalet Juliane Marie Centret - Ultralydklinikken

H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neuroanæstesiologi Klinik, inkl H:S Tværfaglig Smertecenter

H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurofysiologi

H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurokirurgi

H:S Rigshospitalet Neurocentret - Neurologi

H:S Rigshospitalet Neurocentret - Para- Tetraplegi, Hornbæk

H:S Rigshospitalet Nordisk Cochrane Center

Handels og Søfartsmuseet På Kronborg

Handicapidrættens Videnscenter

HEART Herning Kunstmuseum of Contemporary Art

Helsingør Kommunes Museer

Herning Museum

Hillerød Hospital Akutafdelingen

Hillerød Hospital Anæstesiologisk Afdeling

Hillerød Hospital Billeddiagnostisk Afdeling

Hillerød Hospital Børneafdelingen

Hillerød Hospital Gynækologisk og Obsterisk Afdeling

Hillerød Hospital Kardiologisk og Endokrinologisk Afdeling

Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Hillerød Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling

Hillerød Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Hillerød Hospital Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling

Hillerød Hospital Nefrologisk Afdeling

Hillerød Hospital Neurologisk Afdeling - Fysio og Ergoterapi

Hillerød Hospital Onkologisk og Palliativ Afdeling

Hillerød Hospital Ortopædkirurgisk Afdeling

Hillerød Hospital Patologiafdelingen

Hillerød Hospital Øre, Næse og Halsafdelingen

Hillerød Pædagogseminarium

Historiens Hus Ringsted

Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Hjælpemiddelinstituttet

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre

Holstebro Kunstmuseum

Holstebro Museum

Horsens Kunstmuseum

Horsens Museum

Hovedstadens Pædagogseminarium

Hørsholm Egns Museum

Håndarbejdets Fremmes Seminarium

Industrimuseet

Industrimuseet Frederiks Værk

Ingeniørhøjskolen i København

Ingeniørhøjskolen i Århus

IT-Universitetet i København Budget- og regnskabschef Georg Dam Steffensen

J.F. Willumsens Museum

Jagt- og Skovbrugsmuseum

Kalundborg og Omegns Museum

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Afdelingen for elektiv kirurgi, afdeling Z

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling I

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Billeddiagnostiks afdeling (rtg., ultralyd, klinisk fysiologi)

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Dermatologisk Afdeling K

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Forskningens hus Eva Benfeldt

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Kardiologisk Afdeling P

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Klinisk Biokemisk Afdeling

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Lungemedicinsk Afdeling Y

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Medicinsk afdeling C (geriatri/reumatologi)

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Medicinsk Afdeling F

KAS: Amtssygehuset i Gentofte Øre- Næse- og Halsafdeling E

KAS: Amtssygehuset i Herlev Akut Medicinsk Kardiologisk afd. S

KAS: Amtssygehuset i Herlev Anæsthesiologisk Afdeling I

KAS: Amtssygehuset i Herlev Brystkirurgisk Afd. F

KAS: Amtssygehuset i Herlev DIMS - Dansk Institut for Medicinsk Simulation/Udviklingsafdelingen

KAS: Amtssygehuset i Herlev Gastroenheden

KAS: Amtssygehuset i Herlev Gynækologisk / Obstetrisk Afd. G

KAS: Amtssygehuset i Herlev Kirurgisk Urologisk Afd. H

KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Biokemisk Afdeling K

KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicisk Afd.Z

KAS: Amtssygehuset i Herlev Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Endokrinologisk afdeling J

KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Hæmatologisk Afd. L

KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Nefrologisk Afd. B / Dialysen

KAS: Amtssygehuset i Herlev Medicinsk Reumatologisk Geriatisk afdeling Q

KAS: Amtssygehuset i Herlev Onkologisk Afd. R

KAS: Amtssygehuset i Herlev Ortopædkirurgisk Afd. T

KAS: Amtssygehuset i Herlev Patologisk Anatomisk Institut

KAS: Amtssygehuset i Herlev Plastikkirurgisk Afd. V

KAS: Amtssygehuset i Herlev Radiologisk afdeling X

Kastrupgaardsamlingen

Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik og synshandicap

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Kroppedal Museum for Astronomi

Kræftens Bekæmpelse

Kulturhistorisk Museum Randers

KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg

Kunsthallen Brandts Klædefabrik/ Museet for Fotokunst

Kurt og Ingeborg Daells Fond til Lægevidenskabelig Forskning (KID-fonden)

Kvindemuseet i Danmark

KVINFO - Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning

Københavns Museum

Københavns Pædagogseminarium

Københavns Universitet Afdeling for Eksperimentel Medicin

Københavns Universitet Arktisk Station

Københavns Universitet Biologisk Institut

Københavns Universitet Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet BRIC

Københavns Universitet Center for Afrika

Københavns Universitet Center for anvendt Datalogi

Københavns Universitet Center for Sprogteknologi

Københavns Universitet Datalogisk Institut

Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut

Københavns Universitet Institut for Antropologi

Københavns Universitet Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet Institut for Farmaci og Analytisk Kemi

Københavns Universitet Institut for Farmakologi og Farmakoterapi

Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet Institut for Geografi og Geologi

Københavns Universitet Institut for Grundvidenskab

Københavns Universitet Institut for Human Ernæring

Københavns Universitet Institut for Idræt

Københavns Universitet Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Københavns Universitet Institut for Jordbrugsvidenskab

Københavns Universitet Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet Institut for Matematiske Fag

Københavns Universitet Institut for Medicinalkemi

Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme

Københavns Universitet Institut for Naturfagenes Didaktik

Københavns Universitet Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet Institut for Plantebiologi

Københavns Universitet Institut for Produktionsdyr og Heste

Københavns Universitet Institut for Psykologi

Københavns Universitet Institut for Statskundskab

Københavns Universitet Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Københavns Universitet Institut for Veterinær Patobiologi

Københavns Universitet Institut for Økologi

Københavns Universitet Juridiske Forskningsafdelinger

Københavns Universitet Kemisk Institut

Københavns Universitet NIAS

Københavns Universitet Niels Bohr Institutet

Københavns Universitet Nordisk Forskningsinstitut

Københavns Universitet Novo Nordisk Center for Protein Research

Københavns Universitet Odontologisk Institut

Københavns Universitet Retsmedicinsk Institut

Københavns Universitet Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin

Københavns Universitet Skov og Landskab

Københavns Universitet Sociologisk Institut

Københavns Universitet Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet Teologiske Forskningsafdelinger

Københavns Universitet Økonomisk Institut

Købstadsmuseet 'Den Gamle By'

Køge Museum

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Langeland kommune Øhavsmuseet

Lemvig Museum

Limfjordsmuseet Løgstør

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Lægemiddelstyrelsen

Læsø Museum

Marstal Søfartsmuseum

Mermaid Projektet

Middelalder Centret - rekonstruktion af middelalderteknologi

Middelfart Museum

Moesgård Museum

Morslands Historiske Museum

Museerne i Fredericia

Museerne på Vestfyn

Museerne.dk Ruinterrænet

Museet for Holbæk og Omegn

Museet for Moderne Kunst i Strandparken

Museet for Samtidskunst Ord-Billed-Lyd

Museet for Thy og Vester Han Herred

Museet På Koldinghus

Museet på Sønderskov

Museum Amager

Museum Færgegården

Museum Jorn

Museum Lolland Falster

Museum Salling

Museum Sønderjylland

N. Zahles Seminarium

Nationalmuseet

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum i Århus

Nivaagaards Malerisamling

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Kystmuseum

Nordjysk Musikkonservatorium

Ny Carlsberg Glyptotek

Næstved Museum

Odder Museum

Odense Bys Museer

Odense Universitetshospital (M) Anæstesi/intensiv/operations Afdeling V

Odense Universitetshospital (M) Røntgenafdeling

Odense Universitetshospital Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik

Odense Universitetshospital Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital Akut Modtage Afdeling AMA

Odense Universitetshospital Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V

Odense Universitetshospital Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital Dermato-venerologisk Afd. I

Odense Universitetshospital Det Børnespykiatriske Hus

Odense Universitetshospital Endokrinologisk Afd. M

Odense Universitetshospital Geriatrisk Afdeling G

Odense Universitetshospital Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D

Odense Universitetshospital Hæmatologisk afdeling X

Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afdeling G

Odense Universitetshospital Kardiologisk Afdeling B

Odense Universitetshospital Kirurgisk Afdeling A

Odense Universitetshospital Klinisk Immunologisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital Klinisk Psykologisk Afdeling

Odense Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling K

Odense Universitetshospital Lungemedicinsk afdeling J

Odense Universitetshospital Mammografiscreeningscenteret

Odense Universitetshospital Medicinsk Afdeling C

Odense Universitetshospital Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S

Odense Universitetshospital Nefrologisk Afdeling Y

Odense Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling U

Odense Universitetshospital Neurologisk Afdeling N

Odense Universitetshospital Nuclearmedicinsk Afdeling

Odense Universitetshospital Oftalmologisk Afdeling E

Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R

Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Afdeling O

Odense Universitetshospital Oto-rhino-laryngologisk Afdeling F

Odense Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z

Odense Universitetshospital Psykiatrisk Afdeling P

Odense Universitetshospital Pædiatrisk Afdeling H

Odense Universitetshospital Rehabiliteringen

Odense Universitetshospital Røntgendiagnostisk Afdeling

Odense Universitetshospital Thorax-Karkirurgisk Afdeling T

Odense Universitetshospital Urologisk Afd. L

Odsherreds Kulturhistoriske Museum

Ordrupgårdsamlingen

Post/Tele Museumsfond

Professionshøjskolen Metropol   

Professionshøjskolen Sjælland University College Johny Lauritsen

Professionshøjskolen Syd University College

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen Vest University College

Professionshøjskolen Via University College

Randers Kunstmuseum

Region Hovedstadens psykiatri Børne- og ungdoms psykiatrisk center Bispebjerg

Region Hovedstadens psykiatri Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region Hovedstadens psykiatri Børne- og ungdomspsykiatrisk center Hillerød

Region Hovedstadens psykiatri Psykatrisk center Rigshospitalet

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Amager

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Ballerup

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Bispebjerg

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Bornholm

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Frederiskberg

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Gentofte

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Glostrup

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Hvidovre

Region Hovedstadens psykiatri Psykiatrisk center Nordsjælland

Region Hovedstadens psykiatri Psykoterapeutisk center Stolpegården

Region Hovedstadens psykiatri Retspsykiatrisk Glostrup

Region Midtjylland Hospitalsplanlægning

Region Nordjylland Planlægning, kvalitet og analyse

Region Sjælland Kvalitet og udvikling

Region Syddanmark Sundhedsområdet, forskning

Retspsykiatrisk klinik Justitsministeriet

Ribe Kunstmuseum

Ringkøbing-Skjern Museum

Rosenborgsamlingen (Danske Kongers Kronologiske Samling)

Roskilde Museum

Roskilde Universitetscenter Institut for Kommunikation, virksomhed og informationsteknologier

Roskilde Universitetscenter Institut for Kultur og Identitet

Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Roskilde Universitetscenter Institut for Natur, Systemer og Modeller

Roskilde Universitetscenter Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering

Roskilde Universitetscenter Roskilde Universitetsbibliotek

Rudersdal Museer Mothsgården

Rytmisk Musikkonservatorium

Scleroseforeningen

Sct. Hans Hospital Afdeling L

Sct. Hans Hospital Afdeling M

Sct. Hans Hospital Afdeling R

Sct. Hans Hospital Forskningsenheden

Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Skagens Museum

Skanderborg Museum

Skejby Sygehus Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Skejby Sygehus Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I

Skejby Sygehus Billeddiagnostisk Afdeling - MR-centret

Skejby Sygehus Børneafdeling A.

Skejby Sygehus Fysioterapi- og Ergoterapi afdelingen

Skejby Sygehus Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y

Skejby Sygehus Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.

Skejby Sygehus Hjertemedicinsk Afd. B

Skejby Sygehus Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Skejby Sygehus Klinisk Biokemisk Afdeling

Skejby Sygehus Klinisk Immunologisk Afdeling

Skejby Sygehus Klinisk Institut

Skejby Sygehus Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Skejby Sygehus Nyremedicinsk Afd. C

Skejby Sygehus Urinvejskirurgisk Afd. K

Skodsborg Fysioterapiskole

Skolen for psykomotorik

Skovgaard Museet i Viborg

Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

Statens Arkiver

Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Forsvarshistoriske Museum

Statens Institut for Folkesundhed

Statens Museum for Kunst

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Serum Institut

Statsbiblioteket i Århus og Statens Avissamling i Århus

Storm P - Museet

Svendborg Museum

Syddansk Universitet Biologisk Institut

Syddansk Universitet Biomedicinsk Laboratorium

Syddansk Universitet Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Syddansk Universitet Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Syddansk Universitet Forskningsenheden for Tromboseforskning

Syddansk Universitet IDEA - International Danish Entrepreneurship Aacademy

Syddansk Universitet Institut for Biokemi og  Molekylær Biologi

Syddansk Universitet Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse

Syddansk Universitet Institut for Fagsprog. Kommunikation og Informationsvidenskab

Syddansk Universitet Institut for Filosofi, pædagogik og religionsstudier

Syddansk Universitet Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter

Syddansk Universitet Institut for Fysik og Kemi

Syddansk Universitet Institut for Grænseregionsforskning

Syddansk Universitet Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri

Syddansk Universitet Institut for Journalistik

Syddansk Universitet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Syddansk Universitet Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi

Syddansk Universitet Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Syddansk Universitet Institut for Maritim Forskning og Innovation

Syddansk Universitet Institut for Marketing og Management

Syddansk Universitet Institut for Matematik og Datalogi

Syddansk Universitet Institut for Medicinsk Biologi

Syddansk Universitet Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi

Syddansk Universitet Institut for Regional Sundhedsforskning

Syddansk Universitet Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet Institut for Sundhedstjenesteforskning

Syddansk Universitet Institut for Sundhedstjenesteforskning (samf)

Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Syddansk Universitet Juridisk Institut

Syddansk Universitet Klinisk institut

Syddansk Universitet Mads Clausens Instituttet

Syddansk Universitet Medicinsk Bioteknologisk Center

Syddansk Universitet Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet Statens Institut for sundhedsforsking

Sydvestsjællands Museum

Taleinstituttet i Århus

Teatermuseet i Hofteatret

Teknologisk Institut

Thorvaldsens Museum

Try Museum, Hjemstavnsmuseet for Østvendsyssel

Tøjhusmuseet

Universe Fonden

Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning

University College Lillebælt

Varde Museum

Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut

Vejen Kunstmuseum

Vejle Kunstmuseum

Vejle Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vendsyssels Historiske Museum

Vesthimmerlands Museum

Vestjysk Musikkonservatorium

Vestsjællands Kunstmuseum

Viborg Stifts Museum

Videncentrene under CVU København og Nordsjælland

Videnscenter for Døvblindblevne, Institutionen for Døve

Videnscenter for Døvblindfødte

Videnscenter for Hjerneskade

Videnscenter for Hørehandicap

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Ærø Museum

Økomuseum Samsø v/Lis Nymark

Østfyns Museer

Aage V. Jensen Naturfond

Aalborg Historiske Museum

Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling A: Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling

Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling E: Retspsykiatrisk afdeling

Aalborg Psykiatriske Sygehus Afdeling Syd: Voksenpsykiatrisk afdeling

Aalborg Psykiatriske Sygehus Enheden for Psykiatrisk Forskning

Aalborg Sygehus Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 1. afdeling

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 2. afdeling

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 3. afdeling

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 4. afdeling

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 5. afdeling (Tværfagligt Smertecenter)

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 6. afdeling Sygehus Vendsyssel

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - 7. afdeling Thy/Mors

Aalborg Sygehus Anæstesisektor Nordjylland - Sektorledelsen

Aalborg Sygehus Arbejdsmedicinsk klinik

Aalborg Sygehus Børneafdelingen

Aalborg Sygehus Ergoterapi- og Fysioterapiafdeling

Aalborg Sygehus FBE Kirurgi Syd

Aalborg Sygehus FBE Klinisk Biokemi Syd

Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi

Aalborg Sygehus FBE Øjenområdet

Aalborg Sygehus FBE Øre-Næse-Hals

Aalborg Sygehus Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje

Aalborg Sygehus Gynækologisk-Obstetrisk Afd.

Aalborg Sygehus Kardiologisk Afd.

Aalborg Sygehus Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Kæbekirurgisk afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Endokrinologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Gastroenterologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Geriatrisk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Infektionsmedicinsk afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Lungemedicinsk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Nyremedicinsk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center - Reumatologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center -Hæmatologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund, Brovst

Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afd.

Aalborg Sygehus Neurologisk Afd.

Aalborg Sygehus Nuklearmedicinsk Afd.

Aalborg Sygehus Onkologisk Afd.

Aalborg Sygehus Ortopædkirurgi Nordjylland - Forskning

Aalborg Sygehus Patologisk Institut

Aalborg Sygehus Radiologisk Afdeling

Aalborg Sygehus Socialmedicinsk Enhed

Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Centerledelsen

Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Hjertelungekirurgisk afdeling

Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Karkirurgisk afdeling

Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Mammakirurgisk afdeling

Aalborg Sygehus Specialkirurgisk Center - Plastikkirurgisk afdeling

Aalborg Sygehus Urologisk Afdeling

Aalborg Universitet Esbjerg Tekniske Institut (nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Arkitektur og Design

Aalborg Universitet Institut for byggeri og anlæg (nyt institut, sammenlagt af 105202 og 105203)

Aalborg Universitet Institut for Datalogi

Aalborg Universitet Institut for Elektroniske Systemer

Aalborg Universitet Institut for Energiteknik

Aalborg Universitet Institut for Erhvervsstudier

Aalborg Universitet Institut for Fysik og nanoteknologi

Aalborg Universitet Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold

Aalborg Universitet Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Kommunikation

Aalborg Universitet Institut for Maskinteknik

Aalborg Universitet Institut for Matematiske Fag

Aalborg Universitet Institut for Medieteknologi og Ingeniørvidenskab

Aalborg Universitet Institut for Produktion

Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

Aalborg Universitet Institut for Sociologi. Socialet Arbejde og Organisation (nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Sprog og Kultur (nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Sundtedsvidenskab og Teknologi (Nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi (Nyt navn)

Aalborg Universitet Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Aalborg Universitet Juridisk Institut (nyt institut)

Aalborg Universitet Statens Byggeforsknings Institut (Nyt,, infusioneret sektorforskningsinstitution i AAU)

Aalborg Universitet Aalborg Universitetsbibliotek

Århus Sygehus Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi

Århus Sygehus Anæsthesiologisk Afd. N

Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Århus Sygehus Dermatologisk -Venerologisk Afd. S

Århus Sygehus Ergo- og Fysioterapiafdelingen

Århus Sygehus Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri

Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling G

Århus Sygehus Hæmatologisk Afd. R

Århus Sygehus Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L

Århus Sygehus Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. P

Århus Sygehus Klinisk Biokemisk Afdeling

Århus Sygehus Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Århus Sygehus Klinisk Farmakologisk Afdeling

Århus Sygehus Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Århus Sygehus Klinisk Genetisk Afdeling

Århus Sygehus Lungemedicinsk Afd. B

Århus Sygehus Medicinsk Afd. M

Århus Sygehus Medicinsk Afd. V

Århus Sygehus Medicinsk Endokrinologisk Afd. C

Århus Sygehus Medicinsk Kardiologisk Afd. A

Århus Sygehus Neurofysiologisk Afdeling

Århus Sygehus Neurokirurgisk Afd. NK

Århus Sygehus Neurologisk Afd. F

Århus Sygehus Neuroradiologisk Afdeling

Århus Sygehus Onkologisk Afd. D

Århus Sygehus Ortopædkirurgisk Afd. E

Århus Sygehus Patologisk Institut

Århus Sygehus Patologisk-Anatomisk Institut

Århus Sygehus PET-Centret

Århus Sygehus Plastikkirurgisk Afd. Z

Århus Sygehus Psykoonkologisk Forskningsenhed

Århus Sygehus Radiologisk Afdeling

Århus Sygehus Radiologisk Afdeling

Århus Sygehus Reumatologisk Afdeling U

Århus Sygehus Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O

Århus Sygehus Øjenafd. J

Århus Sygehus Øre- Næse- og Halsafd. H

Aarhus Univeristet Nationaløkonomisk Institut

Aarhus Universitet Anatomisk Institut

Aarhus Universitet Biologisk Institut

Aarhus Universitet Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet Center for Molekylær Gerontologi

Aarhus Universitet Center for Registerforskning

Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Aarhus Universitet Center for Tekniske Kandidatuddannelser (CTK)

Aarhus Universitet Center for Teoretisk Naturvidenskab

Aarhus Universitet Danmarks Miljøundersøgelser

Aarhus Universitet Danmarks Pædagogiske Universitet

Aarhus Universitet Dansk Center for Forskningsanalyse

Aarhus Universitet Datalogisk Institut

Aarhus Universitet Den basale sektor

Aarhus Universitet Det Humanistiske Fakultet

Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet Det Teologiske Fakultet

Aarhus Universitet Erhvervsøkonomisk institut

Aarhus Universitet Farmakologisk Institut

Aarhus Universitet Forskerskolen iNANO

Aarhus Universitet Geologisk Institut

Aarhus Universitet Handels og Ingeniørhøjskolen

Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Aarhus

Aarhus Universitet HUM centre og afd.

Aarhus Universitet iNANO-Center

Aarhus Universitet Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

Aarhus Universitet Institut for Filosofi og Idehistorie

Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus Universitet Institut for Fysiologi og Biofysik

Aarhus Universitet Institut for Genetik og Bioteknologi

Aarhus Universitet Institut for Havebrugsproduktion

Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier

Aarhus Universitet Institut for Human Genetik

Aarhus Universitet Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring

Aarhus Universitet Institut for Idræt

Aarhus Universitet Institut for Informations- og Medievidenskab

Aarhus Universitet Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

Aarhus Universitet Institut for Jordbrugsteknik

Aarhus Universitet Institut for Ledelse

Aarhus Universitet Institut for Marketing og Statistik

Aarhus Universitet Institut for Matematiske Fag

Aarhus Universitet Institut for Medicinsk Biokemi

Aarhus Universitet Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi

Aarhus Universitet Institut for Nordisk Sprog & Litteratur/Nordisk Institut

Aarhus Universitet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Aarhus Universitet Institut for Råvarekvalitet

Aarhus Universitet Institut for Sprog og Erhvervskommunikation

Aarhus Universitet Institut for Sprog, Litteratur og Kultur

Aarhus Universitet Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet Institut for Storage Ring Facilities

Aarhus Universitet Institut for Videnskabsstudier

Aarhus Universitet Institut for Æstetiske Fag

Aarhus Universitet Institut for Økonomi

Aarhus Universitet Juridisk Institut

Aarhus Universitet Juridisk Institut

Aarhus Universitet Kemisk Institut

Aarhus Universitet Molekylærbiologisk Institut

Aarhus Universitet Odontologisk Institut

Aarhus Universitet Psykologisk Institut

Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut

Aarhus Universitet Steno Instistuttet

Aarhus Universitet Steno Museet

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N

Aarhus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling S

Aarhus Universitetshospital Risskov Center for Psykiatrisk Forskning

Aarhus Universitetshospital Risskov Center Oligofrenipsykiatri

Aarhus Universitetshospital Risskov De Psykiatriske Specialklinikker

Aarhus Universitetshospital Risskov Gerontopsykiatrisk

Aarhus Universitetshospital Risskov Gerontopsykologisk Center

Aarhus Universitetshospital Risskov Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

Aarhus Universitetshospital Risskov Psykiatrisk Videncenter

Aarhus Universitetshospital Risskov Retspsykiatrisk Afdeling R