Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Skattefri fusion - en introduktion (C.D.5.2.1.)
  • Fusionsskattelovens anvendelsesområde - § 1 (C.D.5.2.2.)
  • Fusionsvederlaget - § 2 (C.D.5.2.3.)
  • Fusionsdatoen - § 5 (C.D.5.2.4.)
  • Indsendelse af dokumenter - § 6 (C.D.5.2.5.)
  • Indkomstopgørelsen i det indskydende selskab - § 7 (C.D.5.2.6.)
  • Succession, underskudsbegrænsning mv. hos det modtagende selskab - § 8 (C.D.5.2.7.)
  • Beskatning af aktionærerne i det indskydende selskab - § 9 (C.D.5.2.8.)
  • Selskabernes aktier i de fusionerede selskaber - § 10 (C.D.5.2.9.)
  • Succession hos aktionærerne i det indskydende selskab - § 11 (C.D.5.2.10.).

Se også

Se afsnit