Indhold

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også om anskaffelses- og afståelsessummer, afsnit

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter