åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.6.7 Succession ved overdragelse af virksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed og/eller af aktiver med succession.

Afsnittet indeholder: