Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse. Det er den enkelte styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Motorstyrelsen er ansvarlig for

 • Afsnit I.A Motor
 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af motorkøretøjer.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit I.A.Motor indeholder:

 • Registreringsafgift af motorkøretøjer (I.A.1)
 • Vejbenyttelsesafgift (I.A.2)
 • Brændstofforbrugsafgift (I.A.3)
 • Vægtafgift m.m. (I.A.4)
 • Registrering af køretøjer (I.A.5).  

Motorstyrelsen varetager administrationen af en række regler vedrørende motorkøretøjer, herunder både registrering af motorkøretøjer, nummerpladeekspedition. Skatteforvaltningen varetager opkrævning af afgifter vedrørende motorkøretøjer.

Det tidligere afsnit, E.A.8 Motorkøretøjer mv. er fra og med Den juridiske vejledning 2018-2 flyttet til dette afsnit, I.A Motor.

De tidligere udgaver af afsnittet fremgår derfor af de tilsvarende afsnit E.A.8 i Den juridiske vejledning 2018-1 og tidligere udgaver.

 

Hvad er nyt?

I.A.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

I.A.2 Vejbenyttelsesafgift

I.A.3 Brændstofforbrugsafgift

I.A.4 Vægtafgift m.m.

I.A.5 Registrering af køretøjer