Indhold

Dette afsnit forklarer, hvad kapitalafkastsatsen er, og hvilke beregninger den anvendes til i kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt, og udgør et helt antal procentpoint. Se om beregningen afsnit C.C.5.2.9.4.

Satsen offentliggøres af SKAT. 

Kapitalafkastsatsen er:

2015: 1 pct.

2016: 1 pct.

2017: 1 pct. 

Bemærk

Der bruges den samme kapitalafkastsats for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Se VSL § 9 og VSL § 22 a, stk. 2.