Skatteforvaltningen har i SKM2018.349.SKTST fastsat retningslinjerne for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling, der ikke er en afgørelse, og som ikke kan påklages. Ovenstående SKM erstatter SKM2014.571.SKAT, der beskriver retningslinjerne for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, der ikke er en afgørelse. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en justering af retningslinjerne i forhold til den nye organisering, som Skatteforvaltningen undergik pr. 1. juli 2018.