Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår penge- og pensionsinstitutter skal indsende opgørelsen af beskatningsgrundlaget og indbetale PAL-skat.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtige selskaber efter PAL § 1, stk. 2, og skattepligtige pensionsordninger i pensionsinstitutter (C.G.4.1.1)
  • Skattepligtige pensionsordninger i pengeinstitutter mv. (C.G.4.1.2)
  • Penge- og pensionsinstitutters angivelse og afregning, når pensionsordninger ophæves (C.G.4.1.3)
  • Ophør af skattepligt (C.G.4.1.4)
  • Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør (C.G.4.1.5)
  • Videregivelse af oplysninger med videre ved overførsel efter PBL § 41 (C.G.4.1.6)
  • Særligt om fristen for at indsende opgørelse og betale PAL-skat (C.G.4.1.7).