åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.10.1.3 Skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7) - 9)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om leverancer til skibe.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7 (D.A.10.1.3.1)
  • Momsfritagelse for nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart ML § 34, stk. 1, nr. 8 (D.A.10.1.3.2)
  • Momsfritagelse ved levering af brændstof og forsyninger til visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 9 (D.A.10.1.3.3)