Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på glødelamper mv.

I visse tilfælde skal der betales afgift af glødelamper mv., der er monteret i andre genstande, når disse modtages fra udlandet.

Virksomhederne skal beregne og betale afgiften ved udlevering af varen eller ved modtagelse fra udlandet.

Se xFORBRAL § 3x.

Bemærk

Der er en bagatelgrænse, som betyder, at virksomheder, som har et årligt salg eller en årlig import af afgiftspligtige varer, der svarer til en afgift på ikke over 10.000 kr., kan undlade at lade sig registrere som oplagshaver eller varemodtager og betale afgift.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af glødelamper mv. står i lov om forskellige forbrugsafgifter. Se ►lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021◄ med senere ændringer.

Loven forkortes i denne vejledning til xFORBRALx.

Loven er bl.a. ændret ved ►§ 11 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. I den anledning blev bagatelgrænsereglen for nystiftede virksomheder præciseret. Præciseringen trådte i kraft den 1. juli 2021.◄

Historik

Afgiften på glødelamper mv. blev indført i 1940. For at samle en række mindre afgifter blev afgiften i 1955 lagt ind under lov om forskellige forbrugsafgifter. Flere af disse afgifter er siden ophævet, så loven, ud over afgiften på glødelamper mv., nu kun omfatter afgift af

  • kaffe, kaffeekstrakter mv.
  • cigaretpapir og
  • skrå og snus (røgfri tobak).