Med virkning fra 1. januar 2014 er det ikke længere en hindring for anvendelse af forskerskatteordningen, at medarbejderen tidligere har været ansat i den pågældende institution eller virksomhed, eller en dermed koncernforbundet virksomhed.

Se også

  • lov nr. 792 af 28. juni 2013 § 5 (Lovforslag nr. 218/2012), der ophæver KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3 og 4 og stk. 4
  • Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.6.1.4 om de regler, der var gældende indtil 1. januar 2014
  • SKM2013.183.LSR om tidligere praksis vedrørende ansættelse i koncernforbundet virksomhed.