Indhold

Afsnittet handler om, hvilke transaktioner der er omfattet af afgiftspligten.

Hovedregel

Der skal betales afgift ved:

  • Tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom. Sex TAL § 4, § 5, § 6a og § 10.x
  • Tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre mv. Se xTAL § 5, § 6 og § 10.x
  • Andre tinglysninger; herunder byrder/servitutter, ægtepagt mv. Se xTAL § 7x.

Se TAL § 1.

Undtagelse: Retspant

Der betales hverken den faste afgift på 1.660 kr. eller procentafgift, når retspant tinglyses. Der betales heller ikke afgift af påtegninger på et udlægsdokument, fx af relaksations- eller respektpåtegninger. Se xTAL § 1 stk. 1, nr. 2.x

Definition: Retspant

Retspant er et pant, som ved et retsdekret stiftes i en skyldners ejendele. Udlæg og arrest er et typisk retspant.