Indhold

Afsnittet redegør for afgiftssatserne på kulprodukter, affald mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.
  • Afgiftssatser efter vægt for kul mv.
  • Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Bemærk

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a.

Affaldsvarmeafgiften reguleres/opskrives også årligt, men efter lidt andre regler. Se det nedenstående afsnit Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen efter energiindholdet for kul mv. for 2019 xog 2020x.

 

 

1. jan. -31. dec. 2019

1. jan. -31. dec. 2020

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

56,2

56,7

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 1, jf. § 2, stk. 5.

Afgiftssatser efter vægt for kul mv.

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt. Se KULAL § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 5.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv. for 2019 xog 2020x.

 

 

 

1. jan. -31. dec. 2019

1. jan. -31. dec. 2020

1

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.573

1.589

2

Jordoliekoks

kr./ton

1.855

1.873

3

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.068

1.079

4

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.607

1.623

5

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

2.113

2.113

Bemærk

Da koks nævnt i nr. 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med brug af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg af betaling af afgift efter enten brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på et år. Se KULAL § 1, stk. 7.

Eksempel

Eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler. Eksemplet viser beregning af energi- og miljøafgifter. Der er i beregningseksemplet taget udgangspunkt i en detailsalgsmængde på 10 kg.

10 kg grillbriketter - indhold

Mængde i % - evt. ifølge deklaration

Fordeling af mængde

Indhold af fossilt brændsel (stenkul)

60 %

60 % af 10 kg = 6 kg

Indhold af ikke-fossilt brændsel (nøddeskaller)

18 %

18 % af 10 kg = 1,8 kg

Indhold af svovl

1 %

1 % af 10 kg = 0,1 kg

Andet indhold (fyld, bindemiddel mv.)

I alt 22 %

22 % af 10 kg = 2,2 kg

Beregning af afgiftspligtig andel og ikke-afgiftspligtig andel:

Andel efter vægt

Andel i %

Afgiftspligtig andel

6 kg + 2,2/7,8 * 6 kg = 6 kg + 1,692 kg = 7,692 kg

7,692 kg/10 kg * 100 = 76,9 %

Ikke-afgiftspligtig andel

1,8 kg + 2,2/7,8 * 1,8 kg = 1,8 kg + 0,508 kg = 2,308 kg

2,308 kg/10 kg * 100 = 23,1 %

 

Beregning af afgift (2019-niveau) af 10 kg grillbriketter med ovennævnte indhold

Afgift

Afgiftssatser for 2013 efter vægt

Beregning af afgift

Afgift, der skal betales

Kulafgift

1.573 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 1.573 kr. =

12,10 kr.

CO2-afgift

466,10 kr./ton

100 % af 0,010 t * 466,10 kr. =

4,66 kr.

Svovlafgift

23,70 kr./kg svovl

76,9 % af 0,1 kg * 23,70 kr. =

1,82 kr.

NOx-afgift

16,40 kr./ton

76,9 % af 0,010 t * 16,40 kr. =

0,13 kr.

Energi- og miljøafgifter i alt

18,71 kr.

Se også afsnit E.A.4.2.2. om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbrikketer mv.

Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald for 2019 og 2020.

  

 

1. jan. -31. dec. 2019

1. jan. -31. dec. 2020

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen (efter fradrag efter § 1, stk. 6)

kr./GJ

 

kr./GJ

46,8

 

20,3

47,3

 

20,3

Tillægsafgift (KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

31,8

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 2, stk. 5 og § 2, stk. 6.

Bemærk

Virksomheden opnår et fradrag i affaldsvarmeafgiften svarende til tillægsafgiften delt med 1,2. Se KULAL § 1, stk. 6.

Beregning af affaldsvarmeafgiften

Beregningen af affaldsvarmeafgiften sker med udgangspunkt i kulafgiften, hvor kulafgiften årligt reguleres. Tillægsafgiften reguleres ikke årligt.

Afgiftssatsen for 2019 er beregnet som følger:

 

 

2019

 

Afgift på affaldsvarme

kr./GJ

46,8

Sum leveret

Fradrag i affaldsvarmeafgiften (tillægsafgiften delt med 1,2)

kr./GJ

26,5

Produceret varme

Sats anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

20,3

Leveret varme