Regel

For varer, som leveres i kommission eller konsignation, kan der vælges imellem to forskellige leveringstidspunkter. Se ML § 23, stk. 4.

Leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor enten

  • leveringen, eller
  • afregningen med kommissionæren eller konsignataren

finder sted.

Hvis den sidste mulighed vælges, må faktura først udstedes ved afregningen.

Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2016.192.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers fradragsret for varer, som spørger har modtaget i konsignation, indtræder på tidspunktet for udstedelse af fakturaer fra konsignanterne eller afregningsbilag til konsignanterne, idet det er aftalt med disse, at afregningstidspunktet skal anses for det momsmæssige leveringstidspunkt for varerne. Det blev her forudsat, at der ikke forinden er afregnet på anden vis, f.eks. ved udstedelse af kontoudtog.