Beløb, som udbetales i medfør af §§ 2 og 2 a i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 59, stk. 1, nr. 1, 6 og 7 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Se lov nr. 334 af 31. marts 2015 om LL § 7B.

Se afsnit C.D.8.1.