Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historik

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

12.01.2010

-

-

BKI nr. 34 af 04.05.2010

23.04.2010

Virkning 01.01.2011

Straffesager 23.04.2010

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

San Marino har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.bcsm.sm/index.php?itemid=167&id=50&option=com_content&task=view&lang=en om San Marinos skattemyndighed.