Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

- - -

BKI nr. 36 af 27.06.1958

- -

Dansk-fransk aftale om beskatning af skibs- og luftfart

28.02.1930

- - - -

Virkning 01.01.2009

SKM2009.384DEP

Opsigelse

10.06.2008

- -

BKI nr. 14 af 27.06.2008

-

Virkning 01.01.2009

Opsigelse

- -

Lov nr. 85 af 20.02.2008

-

01.03.2008

Virkning 01.01.2009

Ændringslov

- -

Lov nr. 351 af 06.05.2009

-

01.06.2009

Virkning 01.01.2009

Ændringslov

- -

Lov nr. 253 af 30.03.2011

-

01.04.2011

Virkning 01.01.2009

Bemærk

Den dansk-franske DBO er opsagt med virkning fra 1. januar 2009. Der er i den forbindelse lavet nogen overgangsbestemmelser. Se afsnit C.F.9.2.6.4.2.

Frankrig har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også