Se generelt afsnit C.F.9.2.14.7 om Norden.

Bemærk

Færøerne, Grønland og Danmark har med hjemmel i artikel 20 i den nordiske bistandskonvention indgået en aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i overensstemmelse med OECD’s fælles indberetningsstandard. Baggrunden for aftalen er, at OECD’s og Europarådets bistandskonvention ikke finder anvendelse inden for rammerne af et rigsfællesskab.

 Se BKI nr. 18 af 26. november 2018.

 Se også