Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

26.02.1980

 -

-

BKI nr. 60 af 01.07.1983

OPHÆVET

Ophævet ved lov nr. 166 af 15.03.2000

Protokol

Historisk

25.11.1988

- -

BKI nr. 109 af 22.10.1992

OPHÆVET

Ophævet ved lov nr. 166 af 15.03.2000

DBO

Arvemidler

10.03.1966

- -

BKI nr. 81 af 30.07.1968

07.05.1966

Virkning 07.05.1966

DBO

05.05.1999

L 70 af 27.10.1999

Lov nr. 166 af 15.03.2000

BKI nr. 8 af 12.02.2003

27.01.2003

Virkning 01.01.2004,

Art. 19, stk. 1, litra b, har dog virkning fra 01.01.1993, se art. 31, stk. 2, litra a.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Italien har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager og den tilhørende ændringsprotokol. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.mef.gov.it/en og www.finanze.it om Italiens skattemyndighed.