Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikrafttrædelse

Bemærk-ninger

DBO

26.03.1993

-

-

BKI nr. 115 af 03.11.1993

08.10.1993

Virkning Danmark 01.01.1994

Virkning Irland

Skatter på indkomst og kapitalgevinst 06.04.1994

Selskabsskat 01.01.1994

Undtagelse til ovenstående Virkning på udbytte, der er udbetalt den tredivte dag eller senere efter 08.10.1993.

Protokol

22.07.2014

L5 af 08/10/2014

Lov nr. 1363 af 16.12.2014

BEK nr. 3 af 08.01.2015 

23.12.2014

 

Virkning fra 01.01.2015

Artikel 23, stk. 1, litra c

 

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Irland har i 2013 tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også

  • Skat Udland 1999, 118 om skattesystemet i Irland
  • www.revenue.ie om Irlands skattemyndighed.